Tolga kraftverk

Tolga kraftverk ligger i kommunene Tolga og OS. Kraftverket produserer 205 GWh ny fornybar energi.

Tolga kraftverk har en årsproduksjon på ca. 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer strømforbruket til vel 10 000 husstander.

Kraftverket har en terskeldam, og utnytter et fall på 88 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. I terskeldammen er det tre fiskeløp, slik at fisk kan vandre både oppstrøms og nedstrøms ved alle vannføringer.

Kraftverket er eid av Opplandskraft DA, som igjen er eid av Hafslund Eco (75 prosent) og Akershus Energi (25 prosent). Anlegget driftes av Hafslund Ecos personell i Nord-Østerdal.

Prosjektet ble utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS som entreprenør, Andritz Hydro AS som leverandør av elektromekanisk utstyr, og Norconsult AS. Utbyggingen kostet nær 900 millioner kroner

Kraftverket ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i oktober 2021.

Les mer om åpningen: Åpningen av Tolga kraftverk er egentlig et bilde på noe som er større

Fakta om Tolga kraftverk

  • 21. april 2017 fikk Opplandskraft DA konsesjon av Kongen i statsråd til utbygging av Tolga kraftverk i kommunene Tolga og Os i Innlandet. Sommeren 2018 besluttet eierne av Opplandskraft at kraftverket skulle bygges. Hafslund Eco er byggherre for prosjektet.

  • Utbyggingen har gitt positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er kjøpt varer og tjenester lokalt for 85 millioner kroner, Tolga, Os og Røros kommunes vil motta skatteinntekter fra anlegget og Tolga kommune vil i tillegg få uttaksrett på seks prosent av kraftproduksjonen etter 25 år.

  • Kraftstasjonen inne i fjellet her er 20 meter høy, 46 meter lang og 12,5 meter bred, og har tre francisturbiner med en slukeevne 60 m3/s. Installert effekt er 3 x 15 MW, totalt 45 MW.

  • Kraftverket har en terskeldam, og utnytter et fall på 88 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. I terskeldammen er det tre fiskeløp, slik at fisk kan vandre både oppstrøms og nedstrøms ved alle vannføringer.

  • 539 672 kubikk fast masse/fjell er kjørt ut. Det tilsvarer nesten 70 000 lastebillass med stein. Fordelt på to tipper, ble det 1 025 376 kubikk masse.

  • Tunnelen fra inntak til utløp er 11,4 kilometer lang.

  • Den største kollien som ble kjørt inn i anlegget var rotoren på 60 tonn. De største komponentene er laget i India. Det er de tre generatorene. På fabrikken i India ble de pakket i 62 kolli på til sammen ca. 400 tonn. De ble først fraktet 1000 kilometer på trailere fra fabrikken midt i India til havnen i Mumbai. Deretter ble de fraktet med båt til Norge og ny spesialtransport til Tolga. Det tok fabrikken 14 måneder å produsere de tre generatorene. En generator består av ca. 700 deler og mye er håndarbeid. De er med andre ord spesialtilpasset Tolga kraftverk.

  • Totalt har over 700 personer jobbet på anlegget siden oppstarten i 2018.

  • Kraftverket er bygget uten en eneste tegning på papir, kun digitalt. Alt foregår i 3D ved bruk av BIM.

  • I forbindelse med utbyggingen er det bygget en ny 132 kV luftlinje (kraftlinje) fra kraftverket og frem til nye Tolga transformatorstasjon. Linjens funksjon er å føre strømmen som produseres i kraftverket frem til nettselskapet Elvias transformatorstasjon på Tolga.

Video fra åpningen

Kraftverket ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i oktober 2021.

Tolga kraftverk

Tolga kraftverk ligger i kommunene Tolga og OS. Kraftverket produserer 205 GWh ny fornybar energi.

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Glommavassdraget 

Årsproduksjon: 205 GWh

Fallhøyde: 86 meter

Effekt: informasjon kommer

Slukeevne: informasjon kommer

Turbintype: 3 francisturbiner

Satt i drift: 2021

Secured By miniOrange