Tistedalsfoss kraftverk

Tistedalsfoss kraftverk ligger nederst i Haldensvassdraget langs elven Tista om lag tre kilometer utenfor Halden.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 95 GWh

Fallhøyde: 66 meter

Effekt: 21,5 MW

Slukeevne: 38 m3/sekund

Turbintype: 2 Francisturbiner

Satt i drift: 1955/1976

I tidligere tider lå det svært mange sagbruk langs elven Tista. Sagbrukene ble etter hvert erstattet med kraftverk og Tistedalsfoss kraftverk ble etablert allerede i 1907. I 1955 ble det bygd en ny stasjon 115 meter inn i fjellet med en tilførselstunnel på 480 meter. Det første aggregatet ble satt i drift i 1955, mens det andre ble satt i drift i 1976. Aggregatene er på 10 respektive 12 MW med en slukeevne på til sammen 38 m3/s.

Forsyner Norske Skog

Strømmen produsert i Tistedalsfoss blir levert gjennom kabler til industrianleggene til Norske Skog og ut på sentralnettet. Norske Skog solgte kraftverket til Akershus Energi i 2003.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 95 GWh

Fallhøyde: 66 meter

Effekt: 21,5 MW

Slukeevne: 38 m3/sekund

Turbintype: 2 Francisturbiner

Satt i drift: 1955/1976

Info om vassdraget: Haldenvassdragets brukseierforening

Secured By miniOrange