Tistedalsfoss kraftverk

Tistedalsfoss kraftverk ligger nederst i Haldensvassdraget langs elven Tista om lag tre kilometer utenfor Halden.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 95 GWh

Fallhøyde: 66 meter

Effekt: 21,5 MW

Slukeevne: 38 m3/sekund

Turbintype: 2 Francisturbiner

Satt i drift: 1955/1976

I tidligere tider lå det svært mange sagbruk langs elven Tista. Sagbrukene ble etter hvert erstattet med kraftverk og Tistedalsfoss kraftverk ble etablert allerede i 1907. I 1955 ble det bygd en ny stasjon 115 meter inn i fjellet med en tilførselstunnel på 480 meter. Det første aggregatet ble satt i drift i 1955, mens det andre ble satt i drift i 1976. Aggregatene er på 10 respektive 12 MW med en slukeevne på til sammen 38 m3/s.

Forsyner Norske Skog

Strømmen produsert i Tistedalsfoss blir levert gjennom kabler til industrianleggene til Norske Skog og ut på sentralnettet. Norske Skog solgte kraftverket til Akershus Energi i 2003.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 95 GWh

Fallhøyde: 66 meter

Effekt: 21,5 MW

Slukeevne: 38 m3/sekund

Turbintype: 2 Francisturbiner

Satt i drift: 1955/1976

Info om vassdraget: Haldenvassdragets brukseierforening

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange