Skotfoss kraftverk

Skotfoss kraftverk ligger i Skien ved utløpet av Norsjø.

i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 150 GWh

Fallhøyde: 10 meter

Effekt: 24 MW

Slukeevne: 280 m3/sekund

Turbintype: 2 Kaplanturbiner

Satt i drift: 1953 / 1967

Kraftverket ble satt i drift i 1953. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemarken, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje med et nedbørsfelt på 10 300 km2.

Ved Skotfoss kraftverk er det en lukedam med tre luker. Vannet reguleres ved hjelp av en klappeluke, en valseluke og en segmentluke.

i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 150 GWh

Fallhøyde: 10 meter

Effekt: 24 MW

Slukeevne: 280 m3/sekund

Turbintype: 2 Kaplanturbiner

Satt i drift: 1953 / 1967

Secured By miniOrange