Skotfoss kraftverk

Skotfoss kraftverk ligger i Skien ved utløpet av Norsjø.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 150 GWh

Fallhøyde: 10 meter

Effekt: 24 MW

Slukeevne: 280 m3/sekund

Turbintype: 2 Kaplanturbiner

Satt i drift: 1953 / 1967

Kraftverket ble satt i drift i 1953. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemarken, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje med et nedbørsfelt på 10 300 km2.

Ved Skotfoss kraftverk er det en lukedam med tre luker. Vannet reguleres ved hjelp av en klappeluke, en valseluke og en segmentluke.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 150 GWh

Fallhøyde: 10 meter

Effekt: 24 MW

Slukeevne: 280 m3/sekund

Turbintype: 2 Kaplanturbiner

Satt i drift: 1953 / 1967

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange