Skonningfoss kraftverk

Kraftverket ligger nederst i Haldensvassdraget langs elven Tista, om lag to kilometer utenfor Halden.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 10 GWh

Fallhøyde: 8 meter

Effekt: 2,3 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 2016

Femsjøen er et magasin på 11 millioner m3 som forsyner både Tistedalsfoss og Skonningsfoss med vann. Skonningsfoss kraftverk ble etablert for å levere kraft til Norske Skog med sin beliggenhet inne på anleggsområdet til Norske Skog Saugbrugs. Akershus Energi kjøpte Skonningsfoss av Norske Skog i 2002.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Haldensvassdraget som omfatter vassdrag i Østfold og Akershus

Årsproduksjon: 10 GWh

Fallhøyde: 8 meter

Effekt: 2,3 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 2016

Les også om Haldenvassdragets Brukseierforening

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange