Skjåk kraftverk

Skjåk kraftverk er et magasinkraftverk som kjennetegnes av et høyt fall på 675 meter fra høyfjellsmagasinet Aursjøen og ned til dalbunnen der kraftverket ligger.​

Created with Sketch. i

Eierandel: 25%

Årsproduksjon: 114 GWh

Fallhøyde: 685 meter

Effekt: 33 MW

Turbintype: Pelton

Satt i drift: 1965

Skjåk kraftverk er i arkitektur og utforming typisk for sin tid, midten av 1960-årene.

Fra høyfjell til dalbunn​

Kraftverk ligger i Skjåk lengst nord-vest i Innlandet fylke. Kraftverket utnytter fallet fra Aursjøen i Skjåkfjella og ned til Otta elv. Fra Aursjøen føres vannet i en 1300 meter lang tunnel fram til fordelingsbassenget. Derfra føres vannet videre i en 2,4 km lang rørledning ned til kraftverket.

Kraftverksbygget ligger i dagen på nordsiden av dalføret. Fra kraftverket føres vannet ut i Otta elv i en 200 meter lang avløpskulvert.

Øvre Otta utbyggingen​

De to kraftverkene Øyberget og Framruste som er bedre kjent som Øvre Otta-utbyggingen, ligger lenger oppe i samme vassdrag. Dette prosjektet har ikke påvirket produksjonen i Skjåk kraftverk.

Aursjømagasinet​

Dette magasinet har et nedslagsfelt på 107 kmi det vidstrakte Skjåkfjellet. Magasinet inneholder 60 millioner m3 med vann. Dammen som danner Aursjømagasinet ble bygget av Glommens og Laagens Brukseierforening på slutten av 1990-tallet. Aursjømagasinet ligger 1098 meter over havet.

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin
Created with Sketch. i

Eierandel: 25%

Årsproduksjon: 114 GWh

Fallhøyde: 685 meter

Effekt: 33 MW

Turbintype: Pelton

Satt i drift: 1965

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange