Skjåk kraftverk

Skjåk kraftverk er et magasinkraftverk som kjennetegnes av et høyt fall på 675 meter fra høyfjellsmagasinet Aursjøen og ned til dalbunnen der kraftverket ligger.​

Skjåk kraftverk er i arkitektur og utforming typisk for sin tid, midten av 1960-årene.

Fra høyfjell til dalbunn

Kraftverk ligger i Skjåk lengst nord-vest i Innlandet fylke. Kraftverket utnytter fallet fra Aursjøen i Skjåkfjella og ned til Otta elv. Fra Aursjøen føres vannet i en 1300 meter lang tunnel fram til fordelingsbassenget. Derfra føres vannet videre i en 2,4 km lang rørledning ned til kraftverket.

Kraftverksbygget ligger i dagen på nordsiden av dalføret. Fra kraftverket føres vannet ut i Otta elv i en 200 meter lang avløpskulvert. 

Aursjømagasinet

Aursjømagasinet har et nedslagsfelt på 107 km2 i det vidstrakte Skjåkfjellet. Magasinet inneholder 60 millioner m3 med vann. Dammen som danner Aursjømagasinet ble bygget av Glommens og Laagens Brukseierforening på slutten av 1990-tallet. Aursjømagasinet ligger 1098 meter over havet.

Øvre Otta utbyggingen

De to kraftverkene Øyberget og Framruste som er bedre kjent som Øvre Otta-utbyggingen, ligger lenger oppe i samme vassdrag. Dette prosjektet har ikke påvirket produksjonen i Skjåk kraftverk.

Skjåk kraftverk

Skjåk kraftverk er et magasinkraftverk som kjennetegnes av et høyt fall på 675 meter fra høyfjellsmagasinet Aursjøen og ned til dalbunnen der kraftverket ligger.​

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Ottavassdraget

Årsproduksjon: 114 GWh

Fallhøyde: 685 meter

Effekt: 33 MW

Slukeevne: 5,6 m2/s

Turbintype: 1 peltonturbin

Satt i drift: 1965

Secured By miniOrange