Savalen

Savalen kraftverk ligger i den vakre fjellbygda Alvdal i Nord-Østerdal. Det er vannet fra de vidstrakte fjellområdene i Einunndalen og Savalen som utnyttes i kraftverket.

På bildet vises uteanlegg med koblingsanlegg. Selve kraftverket ligger inne i fjellet.​

Fjellområdene i Einunndalen og Savalen er kjent for lett turterreng og vidstrakte vidder med lys reinmose. Samtidig gir vannet i fjellet grunnlag for kraftproduksjon. Kraftverket ligger like ved riksvei 3 om lag sju kilometer nord for Alvdal stasjon.

Magasiner i populært rekreasjonsområde

Savalen er et kraftverk der vannet har lang vei fra nedslagsfeltet til stasjonen. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen kraftverk ligger vesentlig i Einunndalen. Fra et inntak i elva Einunna nedstrøms Einunna kraftverk, føres vannet i en 4,6 kilometer lang tunnel til den store Savalensjøen.

Savalen er inntaksmagasin for Savalen kraftverk. Fjellsjøen reguleres med fem meter. Savalenområdet er et populært rekreasjonsområde, og det foregår betydelig jakt og fiske i området.

Kraftverket

Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en 7,2 kilometer lang tunnel til et svingekammer. Videre føres det i en råsprengt trykksjakt ned til kuleventil og turbin. Fra turbinen føres vannet gjennom en 300 meter lang avløpstunnel ut i Glomma.

Kraftverket er bygd i fjell. En 250 meter lang adkomstunnel går fra området ved dagbygget inn til kraftverket.

Savalen

Savalen kraftverk ligger i den vakre fjellbygda Alvdal i Nord-Østerdal. Det er vannet fra de vidstrakte fjellområdene i Einunndalen og Savalen som utnyttes i kraftverket.

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Glommavassdraget

Årsproduksjon: 175 GWh

Fallhøyde: 231 meter

Effekt: 58 MW

Slukeevne: 32 m2/s

Turbintype: 1 francisturbin

Satt i drift: 1971

Secured By miniOrange