Savalen

Savalen kraftverk ligger i den vakre fjellbygda Alvdal i Nord-Østerdal. Det er vannet fra de vidstrakte fjellområdene i Einunndalen og Savalen som utnyttes i kraftverket.

På bildet vises uteanlegg med koblingsanlegg. Selve kraftverket ligger inne i fjellet.​

Fjellområdene i Einunndalen og Savalen er kjent for lett turterreng og vidstrakte vidder med lys reinmose. Samtidig gir vannet i fjellet grunnlag for kraftproduksjon. Kraftverket ligger like ved riksvei 3 om lag sju kilometer nord for Alvdal stasjon.

Magasiner i populært rekreasjonsområde

Savalen er et kraftverk der vannet har lang vei fra nedslagsfeltet til stasjonen. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen kraftverk ligger vesentlig i Einunndalen. Fra et inntak i elva Einunna nedstrøms Einunna kraftverk, føres vannet i en 4,6 kilometer lang tunnel til den store Savalensjøen.

Savalen er inntaksmagasin for Savalen kraftverk. Fjellsjøen reguleres med fem meter. Savalenområdet er et populært rekreasjonsområde, og det foregår betydelig jakt og fiske i området.

Kraftverket

Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en 7,2 kilometer lang tunnel til et svingekammer. Videre føres det i en råsprengt trykksjakt ned til kuleventil og turbin. Fra turbinen føres vannet gjennom en 300 meter lang avløpstunnel ut i Glomma.

Kraftverket er bygd i fjell. En 250 meter lang adkomstunnel går fra området ved dagbygget inn til kraftverket.

Savalen

Savalen kraftverk ligger i den vakre fjellbygda Alvdal i Nord-Østerdal. Det er vannet fra de vidstrakte fjellområdene i Einunndalen og Savalen som utnyttes i kraftverket.

Created with Sketch. i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Glommavassdraget

Årsproduksjon: 175 GWh

Fallhøyde: 231 meter

Effekt: 58 MW

Slukeevne: 32 m2/s

Turbintype: 1 francisturbin

Satt i drift: 1971

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange