Rendalen kraftverk

Kraftverket kjennetegnes ved lang brukstid og jevn produksjon gjennom hele året. Driftstunnelen mellom Høyegga dam og kraftstasjonen passerer under den karakteristiske naturformasjonen Jutuhogget.​

Fjellområdene i Einunndalen og Savalen er kjent for lett turterreng og vidstrakte vidder med lys reinmose. Samtidig gir vannet i fjellet grunnlag for kraftproduksjon. Kraftverket ligger like ved riksvei 3 om lag sju kilometer nord for Alvdal stasjon.

Dammen

Ved Høyegga i Glomma er det bygd en 175 meter lang betongdam med største høyde på 10 meter. Dammen er utstyrt med fire luker: en klappeluke, to segmentluker og en glideluke. Alle lukene er elektrisk oppvarmet for å hindre problemer med ising. Ved dammen er det bygd en fisketrapp med total lengde på om lag 50 meter.

Vannvei

Fra inntaksdammen ved Høyegga føres vannet i en 29 kilometer lang driftstunnel fram til fordelingsbassenget ved Hornset i Rendalen. Tunnelen har seks tverrslag. Vannet føres videre i en 215 meter lang stålforet trykksjakt ned til kraftstasjonen. En 340 meter lang adkomsttunnel fører inn til kraftverket som er bygd i fjell. Avløpstunnelen er 800 meter lang og har et tverrsnitt på 24 kvadratmeter og er i sin helhet utforet med betong. En avløpskanal fører vannet til Rena elv som er kanalisert ned til Storsjøen. Etter å ha passert Løpet kraftverk i Søndre Rena er vannet tilbake i Glomma ved Rena tettsted.

Rendalen kraftverk

Kraftverket kjennetegnes ved lang brukstid og jevn produksjon gjennom hele året. Driftstunnelen mellom Høyegga dam og kraftstasjonen passerer under den karakteristiske naturformasjonen Jutuhogget.​

Created with Sketch. i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Glommavassdraget 

Årsproduksjon: 750 GWh

Fallhøyde: 210 meter

Effekt: 100 MW

Slukeevne: 

Turbintype: Francisturbiner

Satt i drift: 1971

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange