Rendalen kraftverk

Kraftverket kjennetegnes ved lang brukstid og jevn produksjon gjennom hele året. Driftstunnelen mellom Høyegga dam og kraftstasjonen passerer under den karakteristiske naturformasjonen Jutuhogget.​

Fjellområdene i Einunndalen og Savalen er kjent for lett turterreng og vidstrakte vidder med lys reinmose. Samtidig gir vannet i fjellet grunnlag for kraftproduksjon. Kraftverket ligger like ved riksvei 3 om lag sju kilometer nord for Alvdal stasjon.

Dammen

Ved Høyegga i Glomma er det bygd en 175 meter lang betongdam med største høyde på 10 meter. Dammen er utstyrt med fire luker: en klappeluke, to segmentluker og en glideluke. Alle lukene er elektrisk oppvarmet for å hindre problemer med ising. Ved dammen er det bygd en fisketrapp med total lengde på om lag 50 meter.

Vannvei

Fra inntaksdammen ved Høyegga føres vannet i en 29 kilometer lang driftstunnel fram til fordelingsbassenget ved Hornset i Rendalen. Tunnelen har seks tverrslag. Vannet føres videre i en 215 meter lang stålforet trykksjakt ned til kraftstasjonen. En 340 meter lang adkomsttunnel fører inn til kraftverket som er bygd i fjell. Avløpstunnelen er 800 meter lang og har et tverrsnitt på 24 kvadratmeter og er i sin helhet utforet med betong. En avløpskanal fører vannet til Rena elv som er kanalisert ned til Storsjøen. Etter å ha passert Løpet kraftverk i Søndre Rena er vannet tilbake i Glomma ved Rena tettsted.

Rendalen kraftverk

Kraftverket kjennetegnes ved lang brukstid og jevn produksjon gjennom hele året. Driftstunnelen mellom Høyegga dam og kraftstasjonen passerer under den karakteristiske naturformasjonen Jutuhogget.​

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Glommavassdraget 

Årsproduksjon: 750 GWh

Fallhøyde: 210 meter

Effekt: 100 MW

Slukeevne: 

Turbintype: Francisturbiner

Satt i drift: 1971

Secured By miniOrange