Rånåsfoss III kraftverk

Kraftverket ligger i Nes kommune på østsiden av Glomma ca. 20 km nordøst for Lillestrøm.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 81 MW

Slukeevne: 800 m3/s

Turbintype: 6 propellerturbiner

Satt i drift: 2016

Rånåsfoss III er vårt nyeste kraftverk og ble bygget i perioden 2010-2016. Det erstatter det nesten 100 år gamle kraftverket Rånåsfoss I. Men alt er ikke nytt, vannvei og inntaksluker fra 1922 blir nå brukt i kombinasjon med det nye. Maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet.

Dammen på Rånåsfoss består av to sektorluker, en vaseluke og en tømmerluke. 

Fakta

  • Byggeperiode fra 2010 til 2016

  • Kostnad på 800 millioner kroner

  • Virkningsgrad økt fra 86 til 91,4 prosent

  • Effekt økt fra 6 x 9 MW til 6 x 13,5 MW

  • Årlig produksjon økt fra 220 GWh til 280 GWh
Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 81 MW

Slukeevne: 800 m3/s

Turbintype: 6 propellerturbiner

Satt i drift: 2016

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange