Rånåsfoss III kraftverk

Kraftverket ligger i Nes kommune på østsiden av Glomma ca. 20 km nordøst for Lillestrøm.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 81 MW

Slukeevne: 800 m3/s

Turbintype: 6 propellerturbiner

Satt i drift: 2016

Rånåsfoss III er vårt nyeste kraftverk og ble bygget i perioden 2010-2016. Det erstatter det nesten 100 år gamle kraftverket Rånåsfoss I. Men alt er ikke nytt, vannvei og inntaksluker fra 1922 blir nå brukt i kombinasjon med det nye. Maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet.

Dammen på Rånåsfoss består av to sektorluker, en vaseluke og en tømmerluke. 

Fakta

  • Byggeperiode fra 2010 til 2016

  • Kostnad på 800 millioner kroner

  • Virkningsgrad økt fra 86 til 91,4 prosent

  • Effekt økt fra 6 x 9 MW til 6 x 13,5 MW

  • Årlig produksjon økt fra 220 GWh til 280 GWh
i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 81 MW

Slukeevne: 800 m3/s

Turbintype: 6 propellerturbiner

Satt i drift: 2016

Secured By miniOrange