Rånåsfoss II kraftverk

Kraftverket ligger i Nes kommune på vestsiden av Glomma ca 20 km nordøst for Lillestrøm.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 44 MW

Slukeevne: 400 m3/s

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1983

Rånåsfoss II ble bygget i perioden 1980-83 med et vertikalt aggregat og kaplanturbin. Med sine 7,4 m i diameter er det Norges tredje største i sitt slag. Samlet vekt av roterende deler, det vil si aksling, rotor og turbin, er på 450 tonn.

Kaplanturbinen har høy virkningsgrad over en stor del av reguleringsområdet. Driftsmessig brukes derfor dette aggregatet til regulering, mens de seks nye propellerturbinene på Rånåsfoss III kjøres helst på den vannmengden som gir best utnyttelse, slik at vi oppnår den beste totalvirkningsgraden for hele anlegget.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 44 MW

Slukeevne: 400 m3/s

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1983

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange