Rånåsfoss I kraftverk

Rånåsfoss I var et elvekraftverk i Glomma som ble bygget mellom 1918 og 1922. I forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss III, ble kraftverket utfaset og siste aggregat ble stanset 11. august 2014.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 44 MW

Slukeevne: 400 m3/sekund

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1983

Selve fossen var før utbyggingen et 1,5 kilometer langt stryk i elva. Det monumentale byggverket og dammen i forblendet granitt ruver i terrenget. Med utstillingene i Energiforum er anlegget besøkt av tusenvis av skoleelever hvert år.

Stort anlegg og mye arbeidsfolk

I løpet av anleggstiden arbeidet det til tider opp mot 1200 mann samtidig på anlegget, og totalt gjennom hele anleggsperioden hadde det jobbet 3500 mann på Rånåsfoss.

Det ble bygget et eget minisamfunn på stedet. I tillegg til anleggsbrakker og boliger ble det etablert post, telegraf, sykestue, skole, butikk og samfunnshus.

Utvidelse

Etter at anlegget hadde vært i drift i nær 60 år, ble det besluttet å bygge en ny kraftstasjon med en stor turbin med høyere virkningsgrad på motsatt side av elven. Det var økonomisk riktig å øke maskininstallasjonen og utnytte en større del av vannføringen over en lengre del av året. Samtidig ville driftstiden for de gamle turbinene reduseres. Rånåsfoss II ble derfor bygget i perioden 1980-83.

Slukeevne til Rånåsfoss I

Slukeevnen til de seks aggregatene i det gamle kraftverket på Rånåsfoss, var til sammen 540 m3/s. Dette tilsvarer 3 års vannforbruk for en familie på fire personer. Flomavledningsevnen til dammen er på om lag 4400 m3/s.

Rånåsfoss elvekraftverk

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft  

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 280 GWh

Fallhøyde: 12 meter

Effekt: 44 MW

Slukeevne: 400 m3/sekund

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1983

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange