Øyberget kraftverk

Øvre Otta regnes som en av Norges siste store vannkraftutbygginger. De to kraftverkene i utbyggingen, Framruste og Øyberget stod ferdig bygd og ble satt i produksjon i 2005.​

Omstridt utbygging

Øvre Otta preget nyhetsbildet sterkt da Stortinget vedtok utbyggingen i 1999. Stortinget halverte utbyggernes opprinnelige planer for prosjektet, slik at utbyggingen vil gi en årsproduksjon på 525 GWh. Planleggingen av Øvre Otta startet i 1992 og søknad sendt i 1996. Kongen i statsråd ga konsesjon for utbyggingen i september 2001.

Magasin

Heggebotnvatnet er hovedmagasinet til Øyberget kraftverk. Dette vannet har blitt hevet fire meter etter at det ble bygd en demning ved vannets utløp.

Miljøvennlig prosjekt

Utbyggingen av Øvre Otta framstår som et spesielt miljøvennlig kraftprosjekt. Et eksisterende magasin benyttes, og begge kraftstasjonene (Øyberget og Framruste) har blitt bygd tett ved vei. Naturinngrepene har vært små.

Øyberget kraftverk

Øvre Otta regnes som en av Norges siste store vannkraftutbygginger. De to kraftverkene i utbyggingen, Framruste og Øyberget stod ferdig bygd og ble satt i produksjon i 2005.​

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 20%

Hovedvassdrag: Ottavassdraget

Årsproduksjon: 375 GWh

Fallhøyde: 149 meter

Effekt: 100 MW

Slukeevne: 75 m2/s

Turbintype: 3 francisturbiner

Satt i drift: 2005

Secured By miniOrange