Øvre Vinstra kraftverk

Øvre Vinstra kraftverk utnytter vannet fra områder sørøst i Jotunheimen og fjellområdene nordøst for bygda Skåbu.​

Øvre Vinstra kraftverk er et magasinkraftverk i det velkjente og vakre Vinstravassdraget. Nedslagsfeltet omfatter Bygdin, Vinstern, Heimdalsvatnet, Kaldfjorden og Øyangen. Kraftverket ligger ved Slangen i Skåbu.

Høyt fall

Fra Øyangen føres vannet i en 7,5 kilometer lang driftstunnel fram til fordelingsbassenget i Finnbølhaugen. Fra fordelingsbassenget føres vannet i en 460 meter lang trykksjakt ned til kraftverket.

Kraftverket

Selve kraftverket er bygget inne i fjellet ved Slangen. En 940 meter lang adkomsttunnel fører inn til kraftverket. Avløpstunnelen fra kraftverket er på 1200 meter.

Øvre Vinstra kraftverk ble bygd på slutten av 1950-tallet, i den perioden da aktiviteten med bygging av vannkraftverk var på topp i Norge. Byggingen var en utfordring med forholdsvis enkelt utstyr og lange tunneler. 

Reguleringsanleggene

I Vinstravassdraget er reguleringsanleggene et omfattende system som byr på utfordringer for de som har ansvaret for drift og vedlikehold. Ikke minst på vinterstid er det krevende værforhold i de vide fjellområdene som må forseres for å utføre nødvendige arbeider med snømåling og ettersyn av reguleringsanleggene.

Øvre Vinstra kraftverk

Øvre Vinstra kraftverk utnytter vannet fra områder sørøst i Jotunheimen og fjellområdene nordøst for bygda Skåbu.​

Created with Sketch. i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Gudbrandsdalslågen

Årsproduksjon: 680 GWh

Fallhøyde: 330 meter

Effekt: 170 MW

Slukeevne: 48 m2/s

Turbintype: 2 francisturbiner

Satt i drift: 1959/1960

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange