Nes kraftverk

Ikke langt fra riksvei 7 ved Sjong i Nes kommune ligger Nes kraftverk inne i fjellet.

Created with Sketch. i

Eierandel: 15%

Årsproduksjon: 1483 GWh

Fallhøyde: 285 meter

Effekt: 250 MW

Turbintype: 4 francisturbiner

Satt i drift: 1967

Nes kraftverk utnytter fallet i Hallingdalselva fra Strandafjorden til Sjong ved Nesbyen. Det er sprengt en om lag 31 kilometer lang tunnel fra inntaket i Strandafjorden til kraftverket. Fem sideelver er tatt inn på denne tunnelen.

Vannvei

Tilknytningen av elvene Votna og Lya på nordsiden av dalen til hovedtunnelen kraftverk, er spesiell. Disse er tatt inn ved hjelp av tunneler som går under dalbunnen og opp til hovedtunnelen på den andre siden av dalen.

Nes kraftverk bruker vann som kommer fra Holsverkene og Usta kraftverk samt fra det store arealet som sideelvene representerer.

Reguleringen

Reguleringshøyden i Strandafjorden er ikke mer enn 1,2 meter. Konsesjonsvilkårene fastsetter en minstevannføring i Hallingdalselva ved utløpet av Strandafjorden på 2,5 m3/s på vinterstid og fire ganger så mye sommerstid.

Kraftverk og koblingsanlegg

Nes kraftverk består av fire aggregater som ble satt i drift i 1967.

I tilknytning til kraftverket er det bygd et koblingsanlegg for 300 kV med avganger mot Hemsil II kraftverk på Gol, Oslo og lokalt uttak for Buskerud Nett.

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin
Created with Sketch. i

Eierandel: 15%

Årsproduksjon: 1483 GWh

Fallhøyde: 285 meter

Effekt: 250 MW

Turbintype: 4 francisturbiner

Satt i drift: 1967

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange