Klosterfoss kraftverk

Klosterfoss kraftverk ligger i Skien, nederst i Skiensvassdraget.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 73 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 13 MW

Slukeevne:

Turbintype: 2 Rørturbiner

Satt i drift: 1969

Anlegget er et typisk elvekraftverk, men med et magasin på 4241 millioner m3. Midlere årlig tilsig er om lag 1541 millioner m3. Kraftverkets slukeevne er på 240 m3/s. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemarken, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje.

Ved Klosterfoss kraftverk er det en lukedam med to luker. Vannet reguleres ved hjelp av de to klappeluker.

Digital fisketeller

En ny digital fisketeller i Klosterfoss fra 2018 vil gi viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget. Kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer, vannføring og temperatur vil nå bli tilgjengelig. Nå har også ål og smolt fått egen vannvei forbi kraftstasjonen.

www.riverwatcherdaily.is. finner du oppdatert informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget

Årsproduksjon: 73 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 13 MW

Slukeevne:

Turbintype: 2 Rørturbiner

Satt i drift: 1969

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange