Hinøgla kraftverk

Hinøgla kraftverk i Skåbu i Nord-Fron kommune i innlandet er et elvekraftverk med en årsproduksjon på ca. 10,5 GWh.

Hinøgla kraftverk utnytter en fallhøyde på 95 meter. Rørgata er 1330 meter og kraftverket har en installert ytelse på 3,2 MW. Kraftverket har en francisturbin med en slukeevne på ca. 4 m3/s og en årlig produksjon på 10,5 GWh. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 500 husstander.  

Kraftverket ligger i Skåbu i Nord-Fron kommune og er eid av Opplandskraft DA.

NKG Utbygging hadde totalansvaret for utbyggingen, mens Opplandskraft DA er byggherre. NKG Utbygging er eid av Akershus Energi (25%), Hafslund ECO (25%), Glitre Energi (25%) og Østfold Energi (25%). Opplandskraft DA er eid av Hafslund Eco (75%) og Akershus Energi (25%).

Aggregatet til Hinøgla kraftverk. Foto: Hafslund Eco

Hinøgla kraftverk

Hinøgla kraftverk i Skåbu i Nord-Fron kommune er et elvekraftverk med en årsproduksjon på ca. 10,5 GWh.

Created with Sketch. i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: 

Årsproduksjon: 10.5 GWh

Fallhøyde: 94 meter

Effekt: 3.2 MW

Slukeevne: 4,0 m³/s

Turbintype: 1 francisturbin

Satt i drift: 2021

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange