Harpefossen kraftverk

Harpefossen kraftverk ligger vakkert til i Gudbrandsdalslågen, tett ved E6 om lag en kilometer nord for Harpefoss sentrum. Fra E6 kan du se dagbygget, inntaksmagasinet og damtoppen.​

Harpefossen nedstrøms dammen er et spektakulært landskapselement, men vanskelig tilgjengelig. Kraftverket ligger i et typisk jordbrukslandskap med mange vakre og tradisjonsrike gårder. Turisttrafikken forbi kraftanlegget er stor, spesielt om sommeren.

Dammen

Ved toppen av Solbråfossen er det bygd en 125 meter lang betongdam med største høyde på 16 meter. Dammen er utstyrt med tre luker. To av lukene er segmentluker. Den tredje luka er en såkalt vaggluke som er kombinert flom- og fløtningsluke.

Kraftverket

Fra inntaksdammen føres vannet i to trykksjakter med diameter på 7 meter til hver sin turbin. Selve kraftverket er nedsprengt i fjell på østsiden av Gudbrandsdalslågen.

Fra turbinene føres vannet gjennom en 1300 meter lang avløpstunnel ut i elva ved enden av Harpefossjuvet.

Se film fra oppgraderingen av Harpefossen

Filmen er fra 2016 og er laget av TV ØST

Harpefossen kraftverk

Harpefossen kraftverk ligger vakkert til i Gudbrandsdalslågen, tett ved E6 om lag en kilometer nord for Harpefoss sentrum. Fra E6 kan du se dagbygget, inntaksmagasinet og damtoppen.​

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 25%

Hovedvassdrag: Gudbrandsdalslågen

Årsproduksjon: 480 GWh

Fallhøyde: 35 meter

Effekt: 108 MW

Turbintype: 2 kaplanturbiner

Satt i drift: 1965

Secured By miniOrange