Funnefoss kraftverk

Kraftverket ligger i Nes kommune ved Glomma ca. fem km nord for elvens samløp med Vorma.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 205 GWh

Fallhøyde: 11 meter

Effekt: 40 MW

Slukeevne:

Turbintype: 2 rørturbiner

Satt i drift: 1975

I dag er dammen på Funnefoss en veibro kombinert med lukesystemet til kraftstverket. Den består av fire klappeluker, en segmentluke, en tømmerluke og et fast overløp

Fallet i Glomma ved Funnefoss ble allerede i 1850-1870 utnyttet til mølledrift og sagbruk. Papirfabrikken som ble bygget i 1875, brant i 1877 og ble etterfulgt av et tresliperi. I 1919 ble det bygd et mindre kraftverk for å sikre strømlevering til tresliperiet og Odalsbygdene.

Nytt åkerland

Under siste utbygging som førte til oppstart av første turbin i 1975, ble dammen kombinert med veibru. Stein fra utsprengningen av kraft-stasjonen og den 440 meter lange avløpskanalen ble utplanert og påkjørt matjord. Dermed kunne om lag 20 dekar nytt åkerland benyttes etter utbyggingen.

Vannføring nær det naturlige

Slukeevnen til de to rørturbinene er på 440 m3/s, mens flomavlednings-evnen til dammen er på 3800 m3/s. Dette ble nesten nådd under flom-men i 1995. Manøvreringen av lukene i dammen foregår slik at vannspeilet ovenfor dammen er slik det var før utbyggingen.

Advarer mot å være på områder nedenfor Funnefoss kraftverk

Nedenfor demningen på Funnefoss er det et fint naturområde, men dette området er ikke trygt for publikum. Mange går likevel ut på berget for å fiske, sole seg eller grille, – selv om det står mange fareskilt der.

Se filmen fra Funnefoss som forteller hva som kan skje hvis du er på området som er skiltet som farlig, og lukene i demningene åpner seg.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 205 GWh

Fallhøyde: 11 meter

Effekt: 40 MW

Slukeevne:

Turbintype: 2 rørturbiner

Satt i drift: 1975

Secured By miniOrange