Bøhnsdalen kraftverk

Bøhnsdalen kraftverk ligger i Andelva som renner fra Hurdalssjøen og ut i Vorma ved Eidsvold.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 14 GWh

Fallhøyde: 19 meter

Effekt: 2,5 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1986

Kraftverket ble bygget av Mathiesen-Eidsvold Værk ANS og sto ferdig i 1986. Hafslund kjøpte det i 1993, og i 1999 overtok Akershus Energi.

Vann fra Hurdalssjøen

Det er Sagdammen som regulerer Hurdalssjøen og dermed også vannføringen i Andelva. Siden 2001 er det Glommen og Laagens Brukseierforening som har ansvar for reguleringen.

i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 14 GWh

Fallhøyde: 19 meter

Effekt: 2,5 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1986

Secured By miniOrange