Bøhnsdalen kraftverk

Bøhnsdalen kraftverk ligger i Andelva som renner fra Hurdalssjøen og ut i Vorma ved Eidsvold.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 14 GWh

Fallhøyde: 19 meter

Effekt: 2,5 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1986

Kraftverket ble bygget av Mathiesen-Eidsvold Værk ANS og sto ferdig i 1986. Hafslund kjøpte det i 1993, og i 1999 overtok Akershus Energi.

Vann fra Hurdalssjøen

Det er Sagdammen som regulerer Hurdalssjøen og dermed også vannføringen i Andelva. Siden 2001 er det Glommen og Laagens Brukseierforening som har ansvar for reguleringen.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 14 GWh

Fallhøyde: 19 meter

Effekt: 2,5 MW

Slukeevne:

Turbintype: Kaplanturbin

Satt i drift: 1986

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange