Bingsfoss kraftverk

Kraftverket ligger i Lillestrøm kommune, fem kilometer sør for Rånåsfoss og 10 kilometer nord for Øyern.

i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 170 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 33 MW

Slukeevne:

Turbintype: 3 rørturbiner

Satt i drift: 1977

Dammen på Bingsfoss er kombinert med veibru. Holmen i elveløpet er tilrettelagt for fritidsbruk med egen avkjøring og parkeringsplasser. Nedenfor dammen foregår sportsfiske og andre fritidsaktiviteter.

Fallhøyden avtar ved økende vannføring med laveste fallhøyde ved flom. Slukeevnen til de tre rørturbinene er på 875 m3/s. Flomavledningsevnen til dammen er på 4200 m3/s.

i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 170 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 33 MW

Slukeevne:

Turbintype: 3 rørturbiner

Satt i drift: 1977

Secured By miniOrange