Bingsfoss kraftverk

Kraftverket ligger i Lillestrøm kommune, fem kilometer sør for Rånåsfoss og 10 kilometer nord for Øyern.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 170 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 33 MW

Slukeevne:

Turbintype: 3 rørturbiner

Satt i drift: 1977

Dammen på Bingsfoss er kombinert med veibru. Holmen i elveløpet er tilrettelagt for fritidsbruk med egen avkjøring og parkeringsplasser. Nedenfor dammen foregår sportsfiske og andre fritidsaktiviteter.

Fallhøyden avtar ved økende vannføring med laveste fallhøyde ved flom. Slukeevnen til de tre rørturbinene er på 875 m3/s. Flomavledningsevnen til dammen er på 4200 m3/s.

Created with Sketch. i

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Årsproduksjon: 170 GWh

Fallhøyde: 5 meter

Effekt: 33 MW

Slukeevne:

Turbintype: 3 rørturbiner

Satt i drift: 1977

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange