Vannkraft

Artikler og nyheter som handler om Akershus Energi Vannkraft AS

Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:40artikler

Mye regn skapte flom i Halden i januar

Mye regn skapte flom i Halden i januar Folkene våre i Halden har hatt en stri tørn med å holde kontroll på vannet i Haldenvassdraget nå i midten av januar. Store nedbørsmengder har skapt utfordringer. Vi har tatt en prat med Jon Martinsen, som er ansvarlig for våre kraftverk i Haldenvassdraget, for å høre litt …

Svanedammen i Halden oppgraderes

Svanedammen i Halden oppgraderes Ved Tistedalsfoss i Haldenvassdraget pågår et stort arbeid med å bygge nytt damanlegg til erstatning for det som ble bygd i 1897. Svanedammen består av to vannløp med til sammen seks luker som kan åpnes for å slippe vann gjennom når det er flom. For å takle framtidens vannmasser bygges det …

Arkitektonisk perle skinner igjen

Arkitektonisk perle skinner igjen Vi er opptatt av å ta vare på den kulturarven som det flotte kraftverket vårt på Rånåsfoss representerer. I forbindelse med årets 100-års jubileum har maskinsalen blitt pusset opp, og nå fremstår den i sin fordums prakt. Ikonisk bygg fra vannkraftens pionértid For hundre år siden var elektrisitet ny og framtidsrettet …

– Åpningen av Tolga kraftverk er egentlig et bilde på noe som er større

- Åpningen av Tolga kraftverk er egentlig et bilde på noe som er større. Tilgangen på ren fornybar kraft er selve grunnlaget for den etablerte industrien, men også for ny verdiskapning og nye arbeidsplasser.....

Advarer mot å være på områder nedenfor Funnefoss kraftverk

Nedenfor demningen på Funnefoss er det et fint naturområde, men dette området er ikke trygt for publikum. Mange går likevel ut på berget for å fiske, sole seg eller grille, - selv om det står mange fareskilt der. ​

Skotfoss bru stengt for motorisert ferdsel

Skotfoss bru vil være stengt for motorisert ferdsel fra 26.04.21 kl.07:30 til 27.04.21 kl. 19:00

Når gammel teknologi møter ny

Når gammel teknologi møter ny I hundre år har kraftverket på Rånåsfoss produsert fornybar energi. God, gammel teknologi fungerer fremdeles, men introduksjon av ny teknologi som droner og undervanns ROV gir en mer sikker hverdag for de ansatte og store økonomiske besparelser. – Det er helt utrolig hvor effektivt det er å bruke droner ved …

Advarer mot isfiske i nærheten av kraftstasjonene i Glomma

Advarer mot isfiske i nærheten av kraftstasjonene i Glomma I forbindelse med en vernerunde på Bingsfoss kraftstasjon tidligere denne uken ble det oppdaget to personer som drev med isfiske overfor kraftstasjonen. Det var ikke mulig å få kontakt med personene. Terje Busk, HMS og beredskapssjef i Akershus Energi, advarer mot farene ved å oppholde seg …

Banebrytende passasje for ål og smolt i Skien

Spektakulær passasje for ål og smolt ved kraftverk i Skien Det har siden 2018 pågått et spesielt og banebrytende prosjekt ved Klosterfoss kraftverk i Skien. For å forbedre vandringen for ål, smolt og vinterstøinger er det bygget passasjer med steinsetting, lys og rør i flere høyder. Det har tidligere ikke vært utført lignende prosjekter i …

Last inn flere

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange