Konsern

Artikler og nyheter som handler om konsernet

Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:90artikler

Akershus Energi går opp nye spor for grønn vekst

Akershus Energi går opp nye spor for grønn vekst I jakten på mer fornybar energi inviterer Akershus Energi kommuner i regionen til samarbeid for å skape grønn vekst. Ved å gjennomføre mulighetsstudier ser vi bredt på hvilke muligheter og behov kommunen har for økt energi, næringsutvikling og bedre utnyttelse av areal og ressurser. I Nes …

Sponsorsamarbeid med LSK Kvinner

Sponsorsamarbeid med LSK kvinner Et av de beste lagene i Toppserien spiller i år med vår logo på drakta. Akershus Energi og LSK Kvinner har inngått en samarbeidsavtale for 2023-sesongen. Sammen skaper vi endring – Vi opplever at LSK Kvinner har en tydelig og viktig rolle i samfunnsdebatten når det gjelder sosial bærekraft og likestilling. …

Vi må få opp tempo for mer fornybar energi

Vi må få opp tempo for mer fornybar energi! I begynnelsen av februar la Energikommisjonen fram sin rapport “Mer av alt – raskere”. Rapporten gjør det klart at vi må bygge ut mer kraft, og at det haster, sier Eskil Lunde Jensen. – Vi har lenge vært bekymret for at kraftutbyggingen går for sakte. Samtidig …

Lokalt pengedryss i 2022

Lokalt pengedryss i 2022 Vi er glade for å kunne bidra til det fantastiske, frivillige arbeidet som gjøres lokalt. Ved å dele av vårt overskudd håper vi det gjør at enda flere barn og unge har et godt fritidstilbud. Lokalt og bærekraftig I 2022 støttet vi en rekke lokale grupper, lag og foreninger som driver …

Nye medarbeidere og økt kompetanse

Nye medarbeidere og økt kompetanse Å bidra med produksjon av fornybar energi og utvikling av morgendagens løsninger, er selve essensen i Akershus Energi. For å lykkes med det er vi blant annet medeiere i spennende og innovative selskaper og vi har gode samarbeidspartnere. Og i sentrum står våre dyktige og engasjerte medarbeidere. Fornybare energiløsninger blir …

Vi har styrket vår finansielle posisjon

Vi har styrket vår finansielle posisjon Den årlige rapporten fra Scope Ratings gir nå Akershus Energi en finansiell rating på A minus, mot tidligere BBB. I henhold til ratingen vurderes økonomien vår som sunn, og konsernets finansielle stilling er solid. Det gir oss mulighet til å satse ytterligere på fornybar energi og framtidsrettede energiløsninger, samtidig …

Vesentlig lavere produksjon de tre første kvartalene 2022

Resultatet for de tre første kvartalene 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 516 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur.

Akershus Energi styrker ledelsen med Siri Revelsby som leder av Forretningsutvikling, sol og digitalisering

Akershus Energi styrker ledelsen med Siri Revelsby som leder av Forretningsutvikling, sol og digitalisering Siri Revelsby begynte i stillingen som direktør for det nyopprettede området Forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi den 1. oktober. Hun bringer med seg massiv kompetanse og erfaring fra kraftbransjen, og får en sentral rolle i den nye konsernledelsen. – …

Vesentlig lavere produksjon første halvår 2022

Resultatet for første halvår 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 323 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 44 millioner kroner. Resultatet er 128 millioner kroner høyere enn i 2021.

Last inn flere

Secured By miniOrange