100-års jubileum

Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:12artikler

2019 – 2022: Inspirert av framtida

Summen av hva vi er i dag, er resultatet av 100 år med energihistorie. I siste del av vår 100-årskavalkade ser vi på det siste del av tiåret og hvordan vår rolle utvikles i takt framtidas behov.

2011–2018: Tid for omstilling

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 10: 2011–2018: Tid for omstilling Gjennom første del av 2010-tallet skalerte vi opp energiløsningene vi hadde høstet erfaringer fra. Med fjernvarme som spydspiss, tok vi i bruk en hel rekke energikilder. Det ble et frampek på hvor vi går i dag. I 2011 var den ferdig; Som et Lillestrøms svar på …

2001–2010: Energiselskapet bredder virksomheten

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 9: 2001–2010: Energiselskapet bredder virksomheten Gjennom det første tiåret i et nytt årtusen ble energiløsningene til Akershus Energi vevd stadig tettere inn i samfunnet. Å bli et bredt sammensatt energiselskap var et strategisk valg, men kom ikke uten voksesmerter. En ny identitet Med salg av Østnett og Østkraft, var nettet og …

1991–2000: Det omskiftelige 90-tallet​

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 8: 1991–2000: Det omskiftelige 90-tallet Fra midten av 90-tallet og godt inn i det nye årtusenet, gjennomgikk Akershus Energi større endringer på organisatorisk plan enn de foregående 75. Et nytt energimarked og den nye energiloven gjorde at vi gikk fra å være en ren forvalter til å bli en moderne, markedsorientert …

1985–1991: Konturene av en ny energiframtid

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 7: 1985–1991: Konturene av en ny energiframtid Med lite vannkraft igjen å bygge, og et gjennomelektrifisert samfunn, måtte videre vekst skje på ryggen av nye energiformer. Men hvilke? Det var både et politisk og kontroversielt spørsmål. Alternativ kraft i AEV Gjennom flere tiår ble det diskutert hvordan Norge skulle løse sine …

1975–1985: Vannkraft møter modernitet

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 6: 1975–1985: Vannkraft møter modernitet I denne perioden foregikk de siste store utbyggingene av vannkraft i Norge. Videre vekst? Det måtte komme fra andre kilder. Heldigvis, får man si, med dataalderens inntog fikk man nye, uante muligheter for effektivisering. Energi-Norge modnes I det Norge går inn i 70-årene, er det et …

HURRA! I dag er vi 100 år!

HURRA! I dag er vi 100 år! For 100 år siden sto en moderne kraftstasjon klar på Rånåsfoss for å temme Glommas voldsomme krefter. Det har innbyggerne i Akershus, og senere Viken, nytt godt av i alle år siden. 10. juni 1922 ble Akershus elektrisitetsverk, nå Akershus Energi AS, overlevert til daværende Akershus fylkeskommune, og …

1960–1975: En kraftnasjon blir til

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 5: 1960–1975: En kraftnasjon blir til Om det var tenkt store tanker før, var 60-tallet tiden for å iverksette planene. Posisjonen som vannkraftnasjon ble befestet i denne vekstperioden for Norge og Akershus Elektrisitetsverk. I dagliglivet er det oppgangstider på alle kanter av samfunnet. Nye virksomheter ser dagens lys, og landet bygges, …

1945-1960: Optimisme i vannkraftutbyggingens tid

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 4: 1945-1960: Optimisme i vannkraftutbyggingens tid En av de store oppgavene i etterkrigstida var å skaffe enda mer billig vannkraft til den fremvoksende industrien samt å full-elektrifisere Norge. Det var fortsatt 650.000 strømløse nordmenn i bygdene. To herremenn ved navn Trygve skulle spille en nøkkelrolle. De to Trygvene, henfoldsvis Sorteberg og …

Last inn flere

Secured By miniOrange