100-års jubileum

Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:12artikler

2019 – 2022: Inspirert av framtida

Summen av hva vi er i dag, er resultatet av 100 år med energihistorie. I siste del av vår 100-årskavalkade ser vi på det siste del av tiåret og hvordan vår rolle utvikles i takt framtidas behov.

2011–2018: Tid for omstilling

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 10: 2011–2018: Tid for omstilling Gjennom første del av 2010-tallet skalerte vi opp energiløsningene vi hadde høstet erfaringer fra. Med fjernvarme som spydspiss, tok vi i bruk en hel rekke energikilder. Det ble et frampek på hvor vi går i dag. I 2011 var den ferdig; Som et Lillestrøms svar på …

2001–2010: Energiselskapet bredder virksomheten

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 9: 2001–2010: Energiselskapet bredder virksomheten Gjennom det første tiåret i et nytt årtusen ble energiløsningene til Akershus Energi vevd stadig tettere inn i samfunnet. Å bli et bredt sammensatt energiselskap var et strategisk valg, men kom ikke uten voksesmerter. En ny identitet Med salg av Østnett og Østkraft, var nettet og …

1991–2000: Det omskiftelige 90-tallet​

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 8: 1991–2000: Det omskiftelige 90-tallet Fra midten av 90-tallet og godt inn i det nye årtusenet, gjennomgikk Akershus Energi større endringer på organisatorisk plan enn de foregående 75. Et nytt energimarked og den nye energiloven gjorde at vi gikk fra å være en ren forvalter til å bli en moderne, markedsorientert …

1985–1991: Konturene av en ny energiframtid

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 7: 1985–1991: Konturene av en ny energiframtid Med lite vannkraft igjen å bygge, og et gjennomelektrifisert samfunn, måtte videre vekst skje på ryggen av nye energiformer. Men hvilke? Det var både et politisk og kontroversielt spørsmål. Alternativ kraft i AEV Gjennom flere tiår ble det diskutert hvordan Norge skulle løse sine …

1975–1985: Vannkraft møter modernitet

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 6: 1975–1985: Vannkraft møter modernitet I denne perioden foregikk de siste store utbyggingene av vannkraft i Norge. Videre vekst? Det måtte komme fra andre kilder. Heldigvis, får man si, med dataalderens inntog fikk man nye, uante muligheter for effektivisering. Energi-Norge modnes I det Norge går inn i 70-årene, er det et …

HURRA! I dag er vi 100 år!

HURRA! I dag er vi 100 år! For 100 år siden sto en moderne kraftstasjon klar på Rånåsfoss for å temme Glommas voldsomme krefter. Det har innbyggerne i Akershus, og senere Viken, nytt godt av i alle år siden. 10. juni 1922 ble Akershus elektrisitetsverk, nå Akershus Energi AS, overlevert til daværende Akershus fylkeskommune, og …

1960–1975: En kraftnasjon blir til

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 5: 1960–1975: En kraftnasjon blir til Om det var tenkt store tanker før, var 60-tallet tiden for å iverksette planene. Posisjonen som vannkraftnasjon ble befestet i denne vekstperioden for Norge og Akershus Elektrisitetsverk. I dagliglivet er det oppgangstider på alle kanter av samfunnet. Nye virksomheter ser dagens lys, og landet bygges, …

1945-1960: Optimisme i vannkraftutbyggingens tid

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 4: 1945-1960: Optimisme i vannkraftutbyggingens tid En av de store oppgavene i etterkrigstida var å skaffe enda mer billig vannkraft til den fremvoksende industrien samt å full-elektrifisere Norge. Det var fortsatt 650.000 strømløse nordmenn i bygdene. To herremenn ved navn Trygve skulle spille en nøkkelrolle. De to Trygvene, henfoldsvis Sorteberg og …

Last inn flere

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange