Rapporter og presentasjoner

Års- og delårsrapporter

Rapportene er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper – IFRS.
i
Finanskalender
April
Årsrapport 2022
April
Q1 rapport 2023
Aug
Q2 rapport 2023
Nov
Q3 rapport 2023

Kontakt oss