Lån og obligasjoner

Lån og obligasjoner

Akershus Energi AS er morselskap i konsernet og utsteder av obligasjonslån. Alle løpende lån pr. 31.12.18 er tatt opp med avtale om negativ pantsettelse. 

Konsernet benytter obligasjonsmarkedet, Nordiska investeringsbanken og tradisjonelle banklån som finansieringskilder. Datterselskaper kan til en viss grad hente finansiering direkte i markedet. Alle obligasjonslån noteres på Oslo Børs, og finansieringen gjøres i NOK. 

Akershus Energi AS har etablert strategi for kapitalstyring for å sikre at konsernet har tilfredsstillende finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan nå sin målsetting for langsiktig rating.

 

 

Konsernet har for tiden følgende obligasjonslån notert på Oslo Børs.
ISIN: NO 001 0692718
Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023 Lånet finansierer investeringer i vannkraftanlegg.
ISIN: NO 001 0778830
Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021. Lånet finansierer generell virksomhet hos utsteder
 

DNB
Låntager
Trekkrett 375.000.000 2021 Akershus Energi AS
Trekkrett 100.000.000 2021 Akershus Energi Varme AS
Kassekreditt 375.000.000 Årlig fornyelse Akershus Energi AS
Kassekreditt 50.000.000 Årlig fornyelse Akershus Energi Varme AS

Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.