Lån og obligasjoner

Lån og obligasjoner

Akershus Energi AS er morselskap i konsernet og utsteder av obligasjonslån. 

Konsernet benytter obligasjonsmarkedet, Nordiska investeringsbanken og tradisjonelle banklån som finansieringskilder. Datterselskaper kan til en viss grad hente finansiering direkte i markedet. Alle obligasjonslån noteres på Oslo Børs, og finansieringen gjøres i NOK. 

Akershus Energi AS har etablert strategi for kapitalstyring for å sikre at konsernet har tilfredsstillende finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan nå sin målsetting for langsiktig rating.

Konsernet har for tiden følgende obligasjonslån notert på Oslo Børs.
ISIN: NO 001 0914724

Akershus Energi AS grønt obligasjonslån 2020/2027. Lånet finansierer investeringer i henhold til utsteders grønne rammeverk.

ISIN: NO 001 0692718

Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023. Lånet finansierer investeringer i vannkraftanlegg.

ISIN: NO 001 0914740

Akershus Energi AS grønt obligasjonslån 2020/2030. Lånet finansierer investeringer i henhold til utsteders grønne rammeverk. 

 

Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.

  • Hidden