Vår kraftportefølje

Vår kraftportefølje

Akershus Energi forvalter årlig over 3 TWh kraft fra kun fornybare energikilder, hvor vannkraft står for 2,5 TWh, vindkraft 0,5 TWh, og snart vil også solkraft være en del av vår portefølje.

i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Vannkraft

Vi har ni heleide elvekraftverk, og supplert med magasinkraft fra tolv deleide verk, er vår gjennomsnittlige årsproduksjon nå 2500 GWh. Vi har en jevn produksjon gjennom året, som varierer kun med 10 prosent fra middel. 

Les mer om Akershus Energi Vannkraft her.

Vindkraft

Sammen med våre partnere innen vindkraft, KLP og Cloudberry, bygger vi nå Odal Vindkraftverk. Det består av 34 turbiner, og vil gi en årlig produksjon på rundt 526 GWh. De første turbinene blir satt i drift høsten 2021.

Les mer om Akershus Energi Vind her, eller gå direkte til odalvind.no

Solkraft

Storskala bakkemonterte kraftverk er under prosjektering og bygging i regi av Solgrid, som vi er medeier i. Vi er også medeier i solkraftselskapene Soleie, FUSen og Otovo.

Les mer om Akershus Energi Sol her.

i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.