Kraftmarkedet

Kraftmarkedet

Norge har et markedsbasert og effektivt kraftmarked, som inngår i det integrerte nordiske kraftmarkedet. Norge har de siste 20 årene jevnt over hatt den laveste strømprisen i Europa.

i

Prissetting

Faktorer som påvirker pris på kraft er hydrologisk balanse, vær og nedbør, pris på annen energi og kraftutveksling mot Europa. Teknologisk utvikling og subsidier virker også inn, og kan gi store utslag i framtiden.

Prognoser

Kraftprisene varierer svært mye både gjennom året og fra år til år, men denne variasjonen skaper også muligheter for oss som forvalter. Vi følger markedet tett, og våre prognoser har gjennom årene vist seg å være meget bra. Prognosene danner grunnlag for hvordan vi agerer i markedet.

i