Kraftavtaler for bedriftskunder

Kraftavtaler for bedriftsmarkedet

Vi tilbyr langsiktige kraftavtaler på opptil 10 år til store kunder og industri fra våre produksjonsanlegg i Sør-Norge.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Langsiktig fast pris eller spotavtale

Som kunde velger du selv hvilken risiko du ønsker mot varierende kraftpriser. Du kan velge å «låse» prisen slik at hele eller deler av forventet forbruk har en fast pris, eller velge en spotprisavtale.

Avtalens omfang

Våre avtaler har som utgangspunkt en varighet på to år. De blir deretter automatisk forlenget med ett år om gangen, inntil kjøper eller selger velger å avslutte avtalen.

Risikoprofil

Ut fra din bedrifts forbruksmønster, økonomiske rammer samt prisnivået i kraftmarkedene, vil vi til enhver tid gi råd om hvilken oppdekning vi anbefaler å ha mot framtidige kraftpriser.

Grønne produkter

All kraft vi formidler til våre kunder er fornybar kraft produsert i egne anlegg. Vi tilbyr også våre kunder opprinnelsesgarantier og elektriske sertifikater fra egne spesifikke kraftverk.

Ta kontakt med én av våre porteføljeforvaltere.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.