Energihandel

Energihandel

Enheten Energihandel forvalter Akershus Energis kraftproduksjon på 2,5 TWh. Vi jobber aktivt med å estimere produksjonen og optimere krafthandelen for å sikre gode økonomiske resultater.

Prisene i kraftmarkedet varierer svært mye. og en aktiv tilstedeværelse er avgjørende for å sikre forutsigbare resultater. Våre forvaltere/analytikere har høy kompetanse, mangeårig erfaring og god innsikt og forståelse av markedsforholdene og hvilke variabler som påvirker kraftprisene.

Enheten er ansvarlig for valutahandel relatert til aktiviteten i kraftmarkedet. 

Kontakt oss