Energihandel

Energihandel

Enheten Energihandel har som formål å estimere produksjon, optimere inntektene knyttet til krafthandel samt søke å sikre forutsigbare økonomiske resultat for selskapet.

Prisene i kraftmarkedet er svært volatile, og en aktiv tilstedeværelse med deltagelse i markedene er avgjørende for å sikre forutsigbarhet. Våre forvaltere/analytikere har høy kompetanse, mangeårig erfaring og god innsikt og forståelse av markedsforholdene og hvilke variabler som påvirker kraftprisene.

Enheten er ansvarlig for valutahandel relatert til aktiviteten i kraftmarkedet og har egen forvalter-/analysekompetanse som dekker makroøkonomi og valutamarkedet.

Årlig forvaltes verdiene av 2,5 TWh egenprodusert fornybar kraft. Enheten har aktivitet innenfor følgende markeder og produkter:

  • Fysisk spotmarked for strøm
  • Finansiell krafthandel på nordiske og europeiske energibørser
  • Elektriske sertifikater
  • Opprinnelsesgarantier
  • Valutasikring
  • Direktesalg til kunder
Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
  • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.