Energihandel

Energihandel

Energihandel er viktig for å sikre mer forutsigbare økonomiske resultater. Kraftprisene svinger mye over tid og vi bruker markedene aktivt for å sikre forutsigbarhet. Våre forvaltere har god innsikt i forholdene som påvirker kraftprisene. Vi driver aktiv handel i spotmarkedene for strøm og i finansielle kraftmarkeder gjennom langtidskontrakter.

Vi forvalter årlig verdiene av 2,5 TWh egenprodusert fornybar kraft. Enheten har som formål å optimalisere våre økonomiske resultater fra kraftproduksjonen. Vi driver handel innen disse områdene:

 • Fysisk spotmarkeder
 • Finansiell krafthandel på nordiske og europeisk energibørser
 • Elektriske sertifikater
 • Opprinnelsesgarantier
 • Valutasikring – kraft handles i Euro
 • Direktesalg til kunder

Kraftmarkedet

Hva påvirker prissetting i markedet?

 • Nedbør
 • Vind
 • Sol
 • Temperatur
 • Termisk kraftproduksjon (kull, gass og CO2-kvoter)
 • Kjernekraft
 • Overføringskapasitet i kraftkabler mot utlandet
 • Makroøkonomiske forhold
Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.
 • Vi er mange ansatte i Akershus Energi, fordelt på ulike forretningsområder. For at du skal være sikker på at meldingen din kommer frem til riktig person, har vi gjort det enkelt for deg å velge mottager her.