Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:222artikler

Akershus Energi kjøper 40 prosent av batteriselskapet Nordic Booster

Akershus Energi kjøper 40 prosent av batteriselskapet Nordic Booster Når Akershus Energi går sammen med det selskapet Nordic Booster, er målet å være med og utvikle nye, fleksible løsninger som vil bli viktig i framtidens energisystem. – Dette gir oss flere spennende muligheter framover og blir et viktig ledd for å nå vårt mål om …

Tre ledige stillinger i Vannkraft og Varme

Tre ledige stillinger i Vannkraft og Varme Ønsker du en spennende stilling innen fornybar energi? Nå har vi ledige stillinger som maskintekniker eller ingeniør i Vannkraft, og servicetekniker i Varme. Les mer om stillingene her: Pil høyre desktop Copy 2 Servicetekniker (rørlegger / elektriker) til kundeinstallasjoner fjernvarme Pil høyre desktop Copy 2 Maskin- og prosjektingeniør …

Samarbeidsavtale med Eidsiva og Hafslund om nye vindkraftverk

Samarbeidsavtale med Eidsiva og Hafslund om nye vindkraftverk Akershus Energi Vind har inngått en samarbeidsavtale med de to, store kraftselskapene Hafslund og Eidsiva. Planen er å utvikle, drifte og eie vindkraftverk i fellesskap. – Dette er skikkelig stas, og passer godt inn i Akershus Energis strategi om å bidra til å realisere 3 nye TWh …

Kompensasjonsordning (strømstøtte) for fjernvarmekunder

Kompensasjonsordning (strømstøtte) for fjernvarmekunder Akershus Energi Varme gir deg som fjernvarmekunde tilsvarende kompensasjon for husholdning som strømkunder får. 1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at borettslag og private strømkunder får tilbakebetalt en prosentandel av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime, uten …

Akershus fylkeskommune blir ny eier av Akershus Energi fra 1.1.2024

Akershus fylkeskommune blir ny eier av Akershus Energi fra 1.1.2024 Når Viken fylkeskommune oppløses 1. januar 2024, overføres alle aksjer og verdier i Akershus Energi tilbake til Akershus fylkeskommune, som igjen blir eneeier av energikonsernet. Alle avtaler og forpliktelser Akershus Energi har, videreføres med ny eier. Det betyr at endringen i eierskap ikke får betydning …

Nå blir det stengt for biltrafikk forbi kraftstasjonene

Nå blir det stengt for biltrafikk forbi kraftstasjonene Av sikkerhetsmessige grunner er det satt opp bom ved kraftstasjonen på Rånåsfoss og Funnefoss, men det er fortsatt framkommelig for de som ønsker å gå eller sykle. Det er gode parkeringsmuligheter på oversiden av bommen på Rånåsfoss. Ved Rånåsfoss er det satt opp bom ved parkeringsplassen på …

Kvartalsresultat påvirket av volatile kraftpriser og høyt skattetrykk

I tredje kvartal 2023 oppnådde Akershus Energi et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er 420 millioner kroner lavere enn i 2022.

Satser ambisiøst med ny strategi mot 2035​

Akershus Energi har lansert sin nye strategi mot 2035. Strategien viser til betydelige vekstmål. Samtidig setter vi oss et ambisiøst mål for å ivareta natur og miljø.​

Statsbudsjettet 2024: En forbedring, men fortsatt behov for bedre rammebetingelser

Fredag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. Forslaget tar noen positive steg i riktig retning, samtidig er det behov for betydelig bedre rammebetingelser hvis vi skal nå Norges ambisiøse klimamål, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi

Last inn flere

Secured By miniOrange