Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:173artikler

Helene skal gjøre oss enda mer bærekraftige

Helene Moen begynte som bærekraftansvarlig i Akershus Energi november 2021, og har allerede rukket å bli litt kjent med konsernet og oppgavene.

Kobler seg på byen for å bygge grønt

Når Lillestrøm Delta, sammen med Lillestrøm kommune, utvikler bygg for fremtiden, er de avhengige av løsninger som bringer klimaregnskapet i balanse...

Et godt underliggende resultat for de tre første kvartalene av 2021 og økte verdier på solsatsning

Et godt underliggende resultat for de tre første kvartalene av 2021 og økte verdier på solsatsning Akershus Energi oppnådde et resultat per tredje kvartal 2021 etter skatt på 294 millioner kroner. Det er 226 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i 2020. – Konsernet leverer et godt underliggende resultat per tredje kvartal som følge…

En milepel er nådd: vår første vindturbin er ferdig

Helgen 23.-24. oktober ble den første vindturbinene i Odal Vindkraftverk ferdig montert. I løpet av det neste halvåret skal ytterligere 33 turbiner ferdigstilles. ​

Et synlig bevis på at vi er en Miljøfyrtårnbedrift

Akershus Energi har kunnet smykke seg med utmerkelsen Miljøfyrtårnbedrift siden april i år, og onsdag 20. oktober kom det synlige beviset. ​

Kan bli Norges første store, bakkemonterte solkraftverk

Selskapet Solgrid, som Akershus Energi er deleier i, melder i dag at de har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk.​

– Åpningen av Tolga kraftverk er egentlig et bilde på noe som er større

- Åpningen av Tolga kraftverk er egentlig et bilde på noe som er større. Tilgangen på ren fornybar kraft er selve grunnlaget for den etablerte industrien, men også for ny verdiskapning og nye arbeidsplasser.....

Informasjon til fjernvarmekunder før vinteren

Vinteren er like rundt hjørnet og behovet for varme vil øke.

Kraftkommentaren for september

Prisen for en flott sommer... Vannmagasinene i Norge er nå, ved utgangen av september, på historisk minimunsnivå for årstiden....

Last inn flere

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur