Bruk filter for å sortere artikler etter kategori.

Treff:192artikler

Lokalt pengedryss i 2022

Lokalt pengedryss i 2022 Vi er glade for å kunne bidra til det fantastiske, frivillige arbeidet som gjøres lokalt. Ved å dele av vårt overskudd håper vi det gjør at enda flere barn og unge har et godt fritidstilbud. Lokalt og bærekraftig I 2022 støttet vi en rekke lokale grupper, lag og foreninger som driver …

Nye medarbeidere og økt kompetanse

Nye medarbeidere og økt kompetanse Å bidra med produksjon av fornybar energi og utvikling av morgendagens løsninger, er selve essensen i Akershus Energi. For å lykkes med det er vi blant annet medeiere i spennende og innovative selskaper og vi har gode samarbeidspartnere. Og i sentrum står våre dyktige og engasjerte medarbeidere. Fornybare energiløsninger blir …

Mye regn skapte flom i Halden i januar

Mye regn skapte flom i Halden i januar Folkene våre i Halden har hatt en stri tørn med å holde kontroll på vannet i Haldenvassdraget nå i midten av januar. Store nedbørsmengder har skapt utfordringer. Vi har tatt en prat med Jon Martinsen, som er ansvarlig for våre kraftverk i Haldenvassdraget, for å høre litt …

Vi har styrket vår finansielle posisjon

Vi har styrket vår finansielle posisjon Den årlige rapporten fra Scope Ratings gir nå Akershus Energi en finansiell rating på A minus, mot tidligere BBB. I henhold til ratingen vurderes økonomien vår som sunn, og konsernets finansielle stilling er solid. Det gir oss mulighet til å satse ytterligere på fornybar energi og framtidsrettede energiløsninger, samtidig …

Bli med å se hvordan lokal flis blir til varme i Lillestrøm

Bli med og se hvordan flis blir til varme i Lillestrøm Her kan du se en kort film som viser veien fra vi varmer opp vann med lokal flis i fjernvarmesentralen, til det brukes hjemme hos kundene våre i Lillestrøm. Created with Sketch. i Les mer om fjernvarme her Hjemme hos en fjernvarmekunde i det …

2019 – 2022: Inspirert av framtida

Summen av hva vi er i dag, er resultatet av 100 år med energihistorie. I siste del av vår 100-årskavalkade ser vi på det siste del av tiåret og hvordan vår rolle utvikles i takt framtidas behov.

2011–2018: Tid for omstilling

Akershus Energis 100-årskavalkade, del 10: 2011–2018: Tid for omstilling Gjennom første del av 2010-tallet skalerte vi opp energiløsningene vi hadde høstet erfaringer fra. Med fjernvarme som spydspiss, tok vi i bruk en hel rekke energikilder. Det ble et frampek på hvor vi går i dag. I 2011 var den ferdig; Som et Lillestrøms svar på …

Pristak for næringskunder

Pristak for næringskunder Næringskunder betaler nå maks kr 3,- for spotpriselementet i energileddet av fjernvarmeprisen. Makspris fra 1. november Fra 1. november innførte Akershus Energi Varme makspris på kr 3,- pr. kWh for spotpriselementet i energileddet i fjernvarmeprisen. Det betyr at selv om fjernvarmeprisen vanligvis følger spotprisen på strøm, så vil prisen for spotpriselementet til …

Svanedammen i Halden oppgraderes

Svanedammen i Halden oppgraderes Ved Tistedalsfoss i Haldenvassdraget pågår et stort arbeid med å bygge nytt damanlegg til erstatning for det som ble bygd i 1897. Svanedammen består av to vannløp med til sammen seks luker som kan åpnes for å slippe vann gjennom når det er flom. For å takle framtidens vannmasser bygges det …

Last inn flere

Søk ikon Mobil Created with Sketch.

Vindkraft HovedmenyCreated with Sketch.
Vindkraft

Solkraft

Energihandel HovedmenyCreated with Sketch.
Energihandel

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og
infrastruktur

Ny energi HovedmenyCreated with Sketch.
Ny fornybar og infrastruktur

Secured By miniOrange