Samarbeidsavtale med Eidsiva og Hafslund om nye vindkraftverk

Samarbeidsavtale med Eidsiva og Hafslund om nye vindkraftverk

Akershus Energi Vind har inngått en samarbeidsavtale med de to, store kraftselskapene Hafslund og Eidsiva. Planen er å utvikle, drifte og eie vindkraftverk i fellesskap.

– Dette er skikkelig stas, og passer godt inn i Akershus Energis strategi om å bidra til å realisere 3 nye TWh fornybar energi innen 2035, sier Lars Tallhaug, som er daglig leder i Akershus Energi Vind. – Sammen med Eidsiva og Hafslund skal vi finne gode løsninger som gjør at kraftsituasjonen på Østlandsområdet blir bedre. Som kjent er det et stort kraftunderskudd i dette området, noe som er til stor bekymring, spesielt for næringslivet. Ved å øke kraftproduksjonen lokalt vil industrien her kunne satse, vokse og elektrifiseres i takt med den globale utviklingen. 

– Vi både kan og vil ta et samfunnsansvar for å øke kraftproduksjonen, og da er det vanskelig å komme utenom vindkraft på land, som kan bidra med kraft som monner. Denne teknologien er moden, har lave utbyggingskostnader og kan realiseres forholdsvis raskt. Vi tror det finnes gode prosjekter i vår landsdel, som kan komme kommuner, folk og industri til gode, sier Lars Tallhaug.

Opptatt av lokal tilstedeværelse

– Det at vi kan stå sammen som tre offentlig eide selskaper med felles verdigrunnlag og med en plan om å stå i dette over lang tid som eier, det er vi veldig fornøyd med, sier Tallhaug. Jeg tror det blir en fordel med et helnorsk samarbeid ved etablering av ny vindkraft. For oss er det viktig med lokalkunnskap, og vi er opptatt av åpenhet og tilstedeværelse. Det tror vi betyr mye for kommuner, grunneiere og lokalbefolkningen også. 

Skal eie og drifte nye vindkraftverk

De tre selskapene har mye til felles; lang tradisjon og samarbeid innen vannkraftproduksjon, er deleiere i vindkraftverk på Østlandet og har ambisjoner om økt kraftproduksjon. Den mangeårige, samlede kompetansen og erfaringen er et godt utgangspunkt; Eidsiva og Hafslund med utvikling og drift av blant annet Raskiftet og Kjølberget og Akershus Energi med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverket i Nord-Odal.

Selve samarbeidet er formalisert gjennom en avtale med intensjon om å opprette et selskap hvor alle tre selskapene får lik eierandel, og planen er å eie og drive vindkraftverkene selv.

Flere prosjekter på gang

Lars Tallhaug forteller at de tre samarbeidspartnerne allerede har flere spennende prosjekter på gang, men foreløpig kan de ikke gå ut med nærmere opplysninger om planene.
– Som kjent er det en relativt lang konsesjonsprosess, og aller først må vi ha avklaringer med grunneiere og kommuner. Med de nye reglene som trådte i kraft i 2023, vil vertskommunen få en langt viktigere rolle enn tidligere fordi forslag til prosjekter skal behandles etter plan- og bygningsloven av kommunen, i tillegg til NVEs behandling etter Energiloven. 

– Slik det ligger an vil det ikke bli lenge før vi kan presentere konkrete planer for nye vindkraftprosjekter. Derifra til prosjekter er realisert vil naturlig nok ta noe tid, men vi ser det som realistisk at vi har ny vindkraft i drift i 2030, avslutter Lars.

i
Les felles PM fra Eidsiva, Hafslund og Akershus Energi:

Kontaktperson om saken

Lars Tallhaug

Daglig leder Akershus Energi Vind
lars.tallhaug@akershusenergi.no 

Emil Orderud (Direktør i Akershus Energi), Lars Tallhaug (Daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk), Torstein Sole-Gärtner (Direktør i Eidsiva) og Anders Østby (Direktør i Hafslund)

Samarbeidsavtale med Eidsiva og Hafslund om nye vindkraftverk

Det nye året fikk en god start for Akershus Energi Vind som har inngått en samarbeidsavtale med de to kraftselskapene Hafslund og Eidsiva. Planen er å utvikle, drifte og eie vindkraftverk i fellesskap.

i
Les felles pressemelding fra Eidsiva, Hafslund og Akershus Energi
Emil Orderud og Lars Tallhaug fra Akershus Energi, Torstein Sole-Gärtner fra Eidsiva og Anders Østby fra Hafslund.

Les også