Kompensasjonsordning (strømstøtte) for fjernvarmekunder

Kompensasjonsordning (strømstøtte) for fjernvarmekunder

Akershus Energi Varme gir deg som fjernvarmekunde tilsvarende kompensasjon for husholdning som strømkunder får.

1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at borettslag og private strømkunder får tilbakebetalt en prosentandel av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime, uten merverdiavgift. Fra og med 1. januar 2024 vil terskelen på 70 øre/kWh endres til 73 øre/kWh. 

Kompensasjon tilsvarende strømstøtte

Akershus Energi Varme gir deg som fjernvarmekunde tilsvarende kompensasjon for husholdning som strømkunder får. Det er verdt å merke seg at for strøm beregnes kompensasjonen som et oppgjør time for time, mens for fjernvarme har NVE bestemt at månedsmiddel spotpris skal være beregningsgrunnlag for kompensasjon. Det betyr at når Nord Pools månedspris i Oslo (NO1) overstiger 70 øre/kWh (73 øre fra 1.1.24) eksklusive merverdiavgift, dekker Akershus Energi Varme 90 % av prisen over dette nivået. 

Kompensasjonsordningen vil fortsette ut i 2024. 

i

Kompensasjonsordning (strømstøtte) for fjernvarmekunder

Akershus Energi Varme gir deg som fjernvarmekunde tilsvarende kompensasjon for husholdning som strømkunder får.

i

Les også