Akershus fylkeskommune blir ny eier av Akershus Energi fra 1.1.2024

Akershus fylkeskommune blir ny eier av Akershus Energi fra 1.1.2024

Når Viken fylkeskommune oppløses 1. januar 2024, overføres alle aksjer og verdier i Akershus Energi tilbake til Akershus fylkeskommune, som igjen blir eneeier av energikonsernet.

Alle avtaler og forpliktelser Akershus Energi har, videreføres med ny eier. Det betyr at endringen i eierskap ikke får betydning for selskapets samarbeidspartnere, leverandører eller långivere.

Vi fortsetter i samme spor som tidligere, både når det gjelder drift og forretningsutvikling, og ledelsen og ansatte vil dermed ikke bli påvirket i det daglige.

Det må nevnes at samme prosess ble gjennomført i 2020, da Akershus ble en del av Viken fylkeskommune, og vi forventer at prosessen skal gå like greit denne gang.

Vi ser fram til å fortsette det gode og langsiktige samarbeidet vi har hatt med fylkeskommunen i over hundre år.

Akershus fylkeskommune blir vår nye eier fra 1.1.2024

Når Viken fylkeskommune oppløses 1. januar 2024, overføres alle aksjer og verdier i Akershus Energi tilbake til Akershus fylkeskommune, som igjen blir eneeier av energikonsernet.

Rånåsfoss kraftverk

Les også