Nå blir det stengt for biltrafikk forbi kraftstasjonene

Nå blir det stengt for biltrafikk forbi kraftstasjonene

Av sikkerhetsmessige grunner er det satt opp bom ved kraftstasjonen på Rånåsfoss og Funnefoss, men det er fortsatt framkommelig for de som ønsker å gå eller sykle.

Det er gode parkeringsmuligheter på oversiden av bommen på Rånåsfoss.

Ved Rånåsfoss er det satt opp bom ved parkeringsplassen på oversiden av kraftverket, og der går det fint å parkere hvis man vil bruke området. Det er fortsatt fullt framkommelig både for gående, syklende og folk i rullestol.

Som en kuriositet kan vi nevne at det til høyre for bommen er lagt ut gamle granittsteiner fra den gang kraftverket ble bygget. Vi synes det er hyggelig å kunne gjenbruke de flotte steinene.

Også ved Funnefoss kraftverk er det satt opp bom for å unngå biltrafikk.

Vennligst ikke gå eller luft hunden på det nysådde området

På friluftsområdet nedenfor Rånåsfoss kraftverk har vi i høst sådd et område som vi håper skal bli et fint sted med blomster og bier og andre pollinerende insekter til sommeren.
Området er nysådd, så vi har en sterk oppfordring til folk, med og uten hund, om ikke å gå akkurat der.

Vi gleder oss allerede til sommeren hvor vi håper det blir en fin blomstereng på friluftsområdet nedenfor Rånåsfoss kraftverk.

Det er gode parkeringsmuligheter på oversiden av bommen på Rånåsfoss.

Nå blir det stengt for biltrafikk forbi kraftstasjonene

Av sikkerhetsmessige grunner er det satt opp bom ved kraftstasjonen på Rånåsfoss og Funnefoss, men det er fortsatt framkommelig for de som ønsker å gå eller sykle.

Les også