Satser ambisiøst med ny strategi mot 2035​

Satser ambisiøst med ny strategi mot 2035

Akershus Energi har lansert sin nye strategi mot 2035. Strategien viser til betydelige vekstmål. Samtidig setter vi oss et ambisiøst mål for å ivareta natur og miljø.

– Vi staker nå ut en ny kurs for i enda større grad å kunne bidra med mer fornybar energi og tilrettelegge for vekst og utvikling i vår region gjennom lokale og fleksible energiløsninger som er helt nødvendig slik energisystemet ser ut i dag. Strategien gir en tydeligere retning på hva vi skal oppnå og at vi må løse dette på en måte som tar vare på naturen, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Forutsigbare og bedre rammebetingelser må på plass

Regjeringen har satt ambisiøse klimamål for Norge, samtidig som politikken går i en retning med økt skattetrykk for både vannkraft og vindkraft. Med de skatteforslagene som ligger til grunn nå, reduseres investeringsevnen til fornybarselskapene og lønnsomheten i nye prosjekter.

– Hvis vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss, både som selskap og nasjon, må vi få på plass et bredt energipolitisk forlik som kan sikre forutsigbare rammebetingelser. Skal vi få til den utbyggingen av fornybar energi som er nødvendig for at landet og vår region skal nå klimamål og ha nok kraft for framtidens behov, er vi avhengig av langsiktig politikk som viser at det er en ønsket utvikling, sier Eskil Lunde Jensen.

Odal Vindkraftverk åpnet i 2023 produserer over 500 GWh fordelt på 34 turbiner.

Ønsker å bidra til ytterligere 3TWh på Østlandet

Et av hovedmålene i den nye strategien er at selskapet skal ha en industriell rolle i å realisere ytterligere 3 TWh årlig, fornybar energiproduksjon. For å nå målet vil Akershus Energi blant annet se på rehabilitering, oppgradering og utvikling av eksisterende vannkraftverk og fjernvarmeanlegg, men det store potensialet ligger i sol og vind. 

– Vindkraft blir et naturlig satsingsområde, fordi det per i dag er den raskeste og rimeligste veien å gå for å få en betydelig økning i strømproduksjonen. Sammen med solkraft er det innen disse to områdene vi tror det vil skje mest i de kommende årene, men da er vi avhengig av at rammebetingelsene legger til rette for det, sier Eskil Lunde Jensen, som ikke legger skjul på at satsingen også vil medføre krevende vurderinger rundt bruk av areal og natur. – Det er noe vi vil jobbe aktivt med, i tett samarbeid med kommunene og lokale aktører, for å få til så gode løsninger som mulig, sier han.

Solfangeranlegget i Akershus EnergiPark er Norges største, og nå satset det stort også på solkraft.

Satser på lokale løsninger for vekst og næringsutvikling

Fagmiljøene er enige om at vi styrer mot et kraftunderskudd på Østlandet. NO1 er preget av lite egen kraftproduksjon og høyt forbruk, og samtidig melder Statnett og Elvia at kapasiteten i strømnettet er fullt frem til 2035. Det kan bety at det ikke er rom for etablering av forbruk med større effektbehov og videre utvikling av næring og industri, med mindre det kommer mer kraftproduksjon og mer fleksible løsninger inn i området.

– Med et sprengt strømnett blir det avgjørende å kunne produsere mer strøm i nærheten av forbruket. Gjennom en helhetlig tankegang ønsker vi å jobbe med lokale energi- og fleksibilitetsløsninger som forhåpentligvis kan løse noen av utfordringene vi ser. Ved å legge til rette for lokal energiproduksjon kan vi bidra til næringsutvikling og etablering av industri i tett samarbeid med kommunene og lokale aktører, sier Eskil Lunde Jensen.

Funnefoss kraftverk er under vurdering for oppgradering.

Ambisjon om å bli klima- og naturpositive innen 2035

All utbygging av kraft og infrastruktur fører til naturinngrep, og Akershus Energi har derfor satt seg et mål om å redusere den negative påvirkningen gjennom å jobbe for å bli klima- og naturpositiv. Det betyr at ved utbygging av kraftverk skal selskapet ikke bare hensynta naturen, men også aktivt bidra til at naturen går i pluss.

– Å bli klima- og naturpositive er et ambisiøst mål, men vi er beredt på å bruke energi og ressurser for å få det til. Vi har stor respekt for at samfunnsoppdraget vårt både innebærer å redusere klimaskadelige utslipp og samtidig ivareta mer av naturen når vi tar i bruk naturressursene. Hvordan vi skal gjøre dette har vi ikke alle svarene på, men vi er søkende etter kunnskap og har startet dialog med aktører som kan bidra til å forbedre måten vi gjør ting på, avslutter Eskil Lunde Jensen.

Vannkraft vil fortsatt være en stor og viktig del av Akershus Energis produksjon.
i
Hovedpunkter i ny strategi:
  • Bidra til å realisere 3TWh ny fornybar energiproduksjon.
  • Utvikle lokale energi- og fleksibilitetsløsninger for næringskunder.
  • Jobbe for å bli klima- og naturpositive.

Ta kontakt for mer informasjon

Eskil Lunde Jensen

Akershus Energi lanserer ny film samtidig med den nye strategien.

Satser ambisiøst med ny strategi mot 2035​

Akershus Energi har lansert sin nye strategi mot 2035. Strategien viser til betydelige vekstmål. Samtidig setter vi oss et ambisiøst mål for å ivareta natur og miljø.​

i
Hovedpunkter i den nye strategien:
  • Bidra til å realisere 3TWh ny fornybar energiproduksjon.
  • Utvikle lokale energi- og fleksibilitetsløsninger for næringskunder.
  • Jobbe for å bli klima- og naturpositive.

Akershus Energi lanserer ny film samtidig med den nye strategien

Les også