Varme scorer 93 av 100 i rapport om bærekraft

Varme scorer 93 av 100 i rapport om bærekraft

For å kunne snakke om bærekraft og grønne løsninger må arbeidet med dette kunne dokumenteres. Nå viser rapport fra en benchmarkundersøkelse gjennomført av GRESB at Akershus Energi Varme er blant de aller beste.

– Vi er svært godt fornøyd med resultatet i årets rapport, som bekrefter det gode arbeidet som gjøres i Akershus Energi Varme sier Helene Moen som er bærekraftansvarlig i Akershus Energi. – Men dette er absolutt ingen hvilepute, kravene blir stadig strengere og vi må jobbe kontinuerlig internt og i hele verdikjeden for å forbedre oss, sier hun.

Omfattende måleparametre i GRESB

Formålet med GRESB er å drive frem forbedringer innen bærekraftig praksis hos ulike organisasjoner og selskaper, ved å evaluere og sammenligne data i en rekke bærekraftsaspekter. Dette innebærer både klima- og miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer, som selskapenes energiforbruk, ressursforvaltning, klimagassutslipp, mangfold og inkludering, og selskapets styresett.

Thomas Key Kristiansen og Helene Moen er fornøyd med det gode resultatet i årets GRESB-rapport.

Hvorfor vi scorer høyt

Generelt oppnådde Akershus Energi Varme imponerende 93 av 100 poeng i årets GRESB-vurdering, noe som representerer en forbedring på 6 poeng sammenlignet med 2022. Dette plasserer selskapet blant de 40 % beste deltakerne i årets GRESB-vurdering. Noen hovedpunkter fra vurderingen er:

 • Score på 60/60 i “Ytelseskomponenten” av vurderingen. Dette er den største av de to hovedkomponentene i vurderingen, og det gjenspeiler selskapets evne til å rapportere om vesentlige bærekraftspørsmål samt å sette løpende mål for disse.
 • Vi oppnådde 30/40 poeng i “Ledelseskomponenten” av vurderingen. Dette er den andre av de to hovedkomponentene i vurderingen, og den reflekterer ulike organisatoriske bærekraftsaspekter, inkludert ledelse, retningslinjer, rapportering, risikostyring og samarbeid med interessenter.
 • Sammenlignet med fjoråret forbedret Akershus Energi Varme betydelig sine innsatsområder knyttet til styring av ESG-risikoer (Environmental, Social, Governance). Dette inkluderte evnen til å levere dokumentasjon for vurdering av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer samt klimarisikoer.

Et lite utsnitt av rapporten viser tydelig hvor Akershus Energi Varme scorer høyt, og hvor det er forbedringsmuligheter.

Muligheter til forbedring

Som diagrammet viser er det spesielt når det gjelder policier og rapportering at Akershus Energi Varme har en del å gå på for å oppnå høyere score.

– Vi legger ned mye arbeid i GRESB-rapporteringen, forteller Thomas Key Kristiansen, som er rådgiver fornybar energi i Akershus Energi Varme. – Arbeidet med rapporteringen viser oss tydelig hvilke områder hvor vi er gode, og hvilke områder vi kan forbedre oss på. Dermed blir dette et godt verktøy for arbeidet vårt innen bærekraft. Framover skal vi jobbe aktivt for å forbedre oss der vi scorer lavt, og videreføre det gode arbeidet innen alle områder, for å fortsette å være blant de beste, sier Thomas. 

i
Fakta
 • GRESB står for Global Real Estate Sustainability Benchmark og er en internasjonal organisasjon som evaluerer organisasjoner og infrastrukturinvesteringer basert på deres bærekraftsytelse.
 • GRESB er et mye brukt verktøy, for å oppmuntre til forbedringer innen bærekraftytelse ved å sette standarder og skape konkurranse.
 • Akershus Energi Varme har fjernvarmesentraler i Lørenskog, Lillestrøm og Nes.
  Selskapet eies av Akershus Energi og Infranode.
 • Ønsker du mer informasjon? 
  Kontakt Thomas Key Kristiansen
  thomas.key.kristiansen@akershusenergi.no
  +47 97 00 94 80
Akershus EnergiPark i Lillestrøm er ett av anleggene til Akershus Energi Varme.

Varme scorer 93 av 100 i rapport om bærekraft

For å kunne snakke om bærekraft og grønne løsninger må arbeidet med dette kunne dokumenteres. Nå viser rapport fra en benchmarkundersøkelse gjennomført av GRESB at Akershus Energi Varme er blant de aller beste.

i
Fakta
 • GRESB står for Global Real Estate Sustainability Benchmark og er en internasjonal organisasjon som evaluerer organisasjoner og infrastrukturinvesteringer basert på deres bærekraftsytelse.
 • GRESB er et mye brukt verktøy, for å oppmuntre til forbedringer innen bærekraftytelse ved å sette standarder og skape konkurranse.
 • Akershus Energi Varme har fjernvarmesentraler i Lørenskog, Lillestrøm og Nes.
  Selskapet eies av Akershus Energi og Infranode.
 • Ønsker du mer informasjon? 
  Kontakt Thomas Key Kristiansen
  thomas.key.kristiansen@akershusenergi.no
  +47 97 00 94 80

Les også