Møt Akershus Energi på Arendalsuka 2023​

Møt Akershus Energi på Arendalsuka 2023

Akershus Energi er tilstede under Arendalsuka, og er medarrangør av arrangementet «Ja takk begge deler: Natur, kraft- og nettutbygging». Onsdag 16. august kan du få med deg flere innlegg med faktabasert innsikt, som avsluttes med en spennende debatt med dyktige fagfolk.

Naturpanelet slår fast: Verden står overfor en naturkrise grunnet menneskelig aktivitet og nedbygging av naturen. Kraft- og nettutbygging medfører naturinngrep og tilstedeværelsen i naturen vil øke når samfunnet skal elektrifiseres. Mer kraft og nett, eller mer vei og hytter: Hvilke aktiviteter skal prioriteres på vegne av storsamfunnet, og hvordan forvaltes arealene vi har fått tilgang til?

Om arrangementet

Dato og tid: Onsdag 16. august fra klokken 08.00-09.00

Sted: Øvre dekk på fornybarbåten Legacy of the Fjords.

Arrangører: Fornybar Norge, Naturressurskommunene, Akershus Energi, Statnett, Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Arrangementet streames direkte og kan sees her: https://akershusenergi.no/2023/08/14/se-livestream-fra-arendalsuka/

Program

  • Velkommen og intro, ved Åslaug Haga (Fornybar Norge)

  • Hva sier forskningen om naturkrisen? ved Astrid Brekke Skrindo (NINA)

  • Hvordan skal NVE hensynta naturkrisen i konsesjonsprosessen? ved Inga Nordberg (NVE)

  • Hvordan skal kommunene bidra til å ta hensyn som også bidrar til å utvikle næring i kommunen? ved Jon-Rolf Næss, (LVK)

  • Hva innebærer det at nettselskapene skal ta naturhensyn? ved Mai Lawson Oldgard (Statnett)

  • Hvordan vil kraftprodusentene i større grad hensynta natur? ved Eskil Lunde Jensen (Akershus Energi)

  • Kan kraft- og nettutbygging gjøres naturpositivt? ved Christian Steel (Sabima)

  • Paneldebatt med innledere

Klimapartner-arrangement

Akershus Energi deltar på Klimapartnere sitt arrangement under Arendalsuka. Her kan man lære av og få informasjon fra bedrifter som har startet på jobben med å kartlegge sin verdikjede, og som jobber med å kutte indirekte utslipp. I dette arrangementet har Klimapartnere samlet en håndfull bedrifter som har gjort nettopp dette. Helene Moen, bærekraftsansvarlig i Akershus Energi vil være tilstede og fortelle hvordan konsernet jobber.

Dato og tid: 15. august fra klokken 10.00-11.00

Sted: Impact Hub Agder, Arendal

Vi er på Arendalsuka!

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef
eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Siri Revelsby

Direktør forretningsutvikling, sol og digitalisering
siri.revelsby@akershusenergi.no 

Emil Orderud

Direktør fornybar energiproduksjon
emil.orderud@akershusenergi.no

Helene Moen

Bærekraftsansvarlig
helene.moen@akershusenergi.no

Ina Engh Franzén

Markeds- og kommunikasjonssjef
ina.engh.franzen@akershusenergi.no

Frank Sagvik

Direktør ny fornybar
frank.sagvik@akershusenergi.no 

Møt Akershus Energi på Arendalsuka 2023

Akershus Energi er tilstede under Arendalsuka, og er medarrangør av arrangementet «Ja takk begge deler: Natur, kraft- og nettutbygging». Onsdag 16. august kan du få med deg flere innlegg med faktabasert innsikt, som avsluttes med en spennende debatt med dyktige fagfolk.

Les også