Akershus Energi høyner beredskapen i forbindelse med ekstremværet “Hans”

Akershus Energi høyner beredskapen i forbindelse med ekstremværet "Hans"

De kraftige nedbørsmengdene som følger med ekstremværet "Hans" har resultert i økt vannføring i flere vassdrag. Akershus Energi følger situasjonen nøye.

Oppdatering 11.08.2023 kl. 12:30 – Oppfordring til publikum 

Vi har god kontroll på situasjonen rundt kraftverkene våre i Glomma. Fokuset nå er å sørge for at vannet loses trygt forbi, samtidig som vi har satt inn ekstra mannskap på grindrensking, slik at vi får ryddet unna trær og annet som kommer nedover elva. 

Vi observerer mange skuelystne personer som ønsker å se og ta bilder av de store vannmengdene ved vannkraftverkene våre og vil med dette sterkt oppfordre til å unngå ferdsel langs vassdrag av hensyn til din egen sikkerhet.

I løpet av de siste dagene har vi opplevd ekstraordinære mengder nedbør, som har ført til en spesiell situasjon langs vassdragene våre. Jorden er mange steder mettet med vann, som gir økt risiko for utglidninger og ras langs kantene på vassdraget. Noen veier nær vassdragene har også blitt stengt.

Været kan endre seg raskt, og både kommende regn og variasjoner i vannføringen kan skape uforutsigbare situasjoner. Hold avstand til vassdrag og kraftverk, og respekter skilting på stedet.

Vi oppfordrer til å følge med på NVE sine sider og Varsom.no

Oppdatering 10.08.2023 kl. 13:00

Haldenvassdraget: Det har vært mye nedbør, som har gitt høyt tilsig og flere fulle magasin. Flomtoppen er ventet 15. august. Med dagens tilsigsprognose og full drift på kraftverkene er situasjonen under kontroll uten ekstraordinære tiltak.

Oppdatering 09.08.2023 kl. 13:47

De kraftige nedbørsmengdene som følger med ekstremværet “Hans” har resultert i økt vannføring i flere vassdrag. Akershus Energi følger situasjonen nøye.

– Vi har jobbet med forberedende tiltak i tråd med vårt beredskapsplanverk, slik at kraftstasjonene våre være skal være best mulig rustet til å håndtere vannmassene som kommer. Det er forventet mye vann i Glomma de neste dagene og vi har derfor høynet beredskapen i organisasjonen, sier Markeds- og kommunikasjonssjef Ina Engh Franzen i Akershus Energi.

NVE melder at regnet vil avta onsdag ettermiddag i Viken og Innlandet og at flommen er synkende i mange småvassdrag. I Glommavassdraget hvor Akershus Energi har kraftverkene Rånåsfoss, Funnefoss, Bingsfoss og Bøhnsdalen holder NVE flomvarselet på oransje nivå, og melder at enkelte sideelver er på rødt.

– Prognosene tilsier at Glomma vil nå flomtoppen i løpet av morgendagen (10.8). Vi har  gjort nødvendige forberedelse i henhold til våre planverk, men været er ustabilt og vi følger situasjonen tett, sier Franzén

Selskapet har også kraftverkene Skotfoss og Klosterfoss i Skiensvassdraget og Tistedalsfoss og Skonningsfoss i Haldenvassdraget.

– I Halden ser det ut til at flomtoppen er nådd uten behov for ekstraordinære tiltak. I Skien er det meldt om noe økt vannføring fra Tinnsjøen i dagene som kommer men vi har god kontroll på situasjonen, avslutter kommunikasjonssjefen.

Akershus Energi oppfordrer publikum til å vise aktsomhet ved ferdsel langs vassdragene.

Saken oppdateres fortløpende.

Kontaktperson

Ina Engh Franzen

Markeds- og kommunikasjonssjef
ief@aeas.no

Rånåsfoss kraftstasjon 11.08.2023
Rånåsfoss kraftstasjon 08.08.2023

Akershus Energi høyner beredskapen i forbindelse med ekstremværet "Hans"

De kraftige nedbørsmengdene som følger med ekstremværet "Hans" har resultert i økt vannføring i flere vassdrag. Akershus Energi følger situasjonen nøye.

Rånåsfoss kraftstasjon 11. august 2023

Les også