Ønsker å utvikle Rånåsfoss for framtiden

Ønsker å utvikle Rånåsfoss for framtiden

Akershus Energi har, siden hovedkontoret ble flyttet til Lillestrøm i juni 2022, søkt aktivt etter en passende partner som ønsker å utvikle området på Rånåsfoss. Etter en grundig vurderingsprosess har selskapet inngått et samarbeid med Stima AS for å se på mulig kjøp av eiendommene på Rånåsfoss.

God og konstruktiv dialog mellom partene

Initiativet har til hensikt å skape nytt liv i det tidligere administrasjonsbygget og utforske potensialet for en positiv utvikling av Rånåsfoss-området. Det har i lengre tid vært en god og konstruktiv dialog mellom partene, som denne uken signerte en gjensidig budaksept.

– Vi opplever at Stima har et sterkt ønske om å utvikle og ivareta området på en god måte. De har et lignende verdigrunnlag som oss og en genuin interesse for å skape positiv utvikling på Rånåsfoss. Stima er innstilt på å bringe liv tilbake i det gamle administrasjonsbygget, noe som har vært viktig for oss i denne prosessen. Vi føler oss trygge på deres evne til å utvikle og revitalisere området på en ansvarlig og positiv måte sier Astri England Garshol, CFO i Akershus Energi

Rånåsfoss vil være selskapets første prosjekt i Nes Kommune

Stima AS er en erfaren eiendomsutvikler med base i Fjerdingby og prosjekter over store deler av Romerike. Rånåsfoss vil være selskapets første prosjekt i Nes Kommune. En del formaliteter gjenstår, men partene er innstilt på at Stima vil kjøpe flere av Akershus Energis tomter, inkludert Sauejordet, fem eneboligtomter som grenser til Sauejordet, administrasjonsbygget og området ovenfor.

– Vi ser utrolig spennende muligheter på Rånåsfoss, og det er med stor entusiasme at Stima ønsker å bidra til utviklingen av området. Vi er bevisst på den rike industrihistorien til Rånåsfoss, og vi ønsker å ivareta og respektere denne arven mens vi tar området inn i framtida. Vårt mål er å skape et levende og bærekraftig miljø som gjenspeiler områdets unike karakter og samtidig gir rom for nye muligheter. Vi ser frem til å jobbe tett med både lokale interessenter og myndigheter for å realisere dette prosjektet sier Stian Magelssen, Daglig leder i Stima AS.

En viktig del av Akershus Energi sin virksomhet

Rånåsfoss vil fortsatt være en svært viktig del av Akershus Energi sin virksomhet og satsning, og være selskapets base for kraftproduksjon i Glommastrengen. Selskapet skal fortsatt eie direktørboligen og Rånåsfoss Familiebad (Bader’n). Bader’n, som er en svært populær badeplass, vil bli driftet i samarbeid med Nes kommune, og skal være åpen i skoleferien slik som tidligere. 

i
Om Stima AS
  • Stima AS ble etablert i 2005 og er en eiendomsutvikler med flere store prosjekter på Romerike. Stima har ca. 1 550 boliger under utvikling i egen regi og i partnerskap med flere etablerte aktører som Consto, Barlindhaug, Aeko, Coop Øst, Rema, Bakke, Solid og Haber Norge. Stima er opptatt av å skape gode innovative løsninger for kunden og har som hovedmål å levere best mulig kvalitet for sluttbrukerne.

  • DNB Næringsmegling er rådgiver i transaksjonen.

For mer informasjon

Astri England Garshol

Fra venstre: Astri England Garshol (CFO i Akershus Energi), Erik Lindseth (Innkjøpssjef i Akershus Energi), Lasse Thams Reiersen (Samarbeidspartner av Stima AS), Stian Magelssen (Daglig leder i Stima AS)

Ønsker å utvikle Rånåsfoss for framtiden

Akershus Energi har, siden hovedkontoret ble flyttet til Lillestrøm i juni 2022, søkt aktivt etter en passende partner som ønsker å utvikle området på Rånåsfoss. Etter en grundig vurderingsprosess har selskapet inngått et samarbeid med Stima AS for å se på mulig kjøp av eiendommene på Rånåsfoss.

i
Om Stima AS
  • Stima AS ble etablert i 2005 og er en eiendomsutvikler med flere store prosjekter på Romerike. Stima har ca. 1 550 boliger under utvikling i egen regi og i partnerskap med flere etablerte aktører som Consto, Barlindhaug, Aeko, Coop Øst, Rema, Bakke, Solid og Haber Norge. Stima er opptatt av å skape gode innovative løsninger for kunden og har som hovedmål å levere best mulig kvalitet for sluttbrukerne.

  • DNB Næringsmegling er rådgiver i transaksjonen.
Fra venstre: Astri England Garshol (CFO i Akershus Energi), Erik Lindseth (Innkjøpssjef i Akershus Energi), Lasse Thams Reiersen (Samarbeidspartner av Stima AS), Stian Magelssen (Daglig leder i Stima AS)

Les også