Hydrogensatsingen tar fart – nå skal det utvikles grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra

Hydrogensatsingen tar fart – nå skal det utvikles grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra

Viken Hydrogen og Borg Havn inngår intensjonsavtale med Kronos Titan om å levere hydrogen til produksjonen i Fredrikstad.

Viken Hydrogen, som eies av Akershus Energi, Østfold Energi og Greenstat, er nå i gang med dette prosjektet i Borg Havn IKS på Øra i Fredrikstad

– Hydrogensatsingen tar fart for alvor nå. Hydrogen kan løse omstillingen til utslippsfrie industriløsninger der elektrisitet ikke er et alternativ, som på Øra. I tillegg har området en viktig beliggenhet for skipsfart, sier Frank Sagvik, styreleder i Viken Hydrogen.

Viktig for industri og skipsfart på Øra

Selskapet har etablert et felles datterselskap med Borg Havn. Borg Hydrogen skal tilby hydrogen til maritime og industrielle aktører på Øra-området. Én av dem er industrigiganten Kronos Titan.

– Vi må bruke elektrisitet til det vi kan. Til prosesser som krever høy intensitet åpner vi for å bruke hydrogen for å erstatte fossile kilder. Jeg synes dette er spennende, sier Jan Klauset, administrerende direktør i Kronos Titan.

En milepæl for hydrogensatsingen

I første fase vil selskapet bruke eksisterende nettkapasitet på Borg Havn, og utvide anlegget etter hvert som området får mer nettkapasitet.
Charlotte Iversen, miljøsjef på Borg Havn, mener prosjektet blir en milepæl for hydrogensatsingen.

– Skal skipsfarten nå sitt eget mål om å halvere klimagassutslippene innen 2050, må skipsmotorene over på andre drivstoffer. Målet vårt er å gjøre havna til en energihub, hvor de kan bruke lade- og landstrøm eller fylle hydrogen mens de ligger til kai. I tillegg kan det også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden med hydrogen, sier Iversen.

Rask utvikling

Viken Hydrogen ble etablert i 2019 og har sitt nedslagsfelt på hele Østlandet. Målet er å bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i regionen og bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene. Utviklingen vil foregå gjennom datterselskap som produserer hydrogen lokalt, som prosjektet i Borg havn.

– Nå er tiden kommet for å få fart på bruken av hydrogen i regionen vår. Dette skal vi gjøre gjennom Viken Hydrogen og i tett samarbeid med industrien, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

For mer informasjon:

Frank Sagvik

Styreleder i Viken Hydrogen
frank.sagvik@akershusenergi.no

 

i
Fakta om hydrogen
  • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
  • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
  • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
  • I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.

Hydrogensatsingen tar fart

Viken Hydrogen og Borg Havn inngår intensjonsavtale med Kronos Titan om å levere grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra i Fredrikstadproduksjonen i Fredrikstad.

Samarbeider om satsing på hydrogen; Frank Sagvik (Akershus Energi), Jan Klauset (Kronos Titan), Charlotte Iversen (Borg Havn) og Martin Vatne (Østfold Energi).
i
Fakta om hydrogen
  • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
  • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
  • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
  • I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.
Samarbeider om satsing på hydrogen; Frank Sagvik, Jan Klauset, Charlotte Iversen og Martin Vatne

Les også