Business NXT og Cloud Connection tar Akershus Energi inn i skyen

Business NXT og Cloud Connection tar Akershus Energi inn i skyen

Konsernet digitaliserer ytterligere og effektiviserer forretningsprosesser med nytt skybasert ERP system som skal legge grunnlag for fremtidig vekst.

Med Business NXT i samarbeid med Cloud Connection som partner får konsernet et skybasert ERP-system som samler alle forretningsprosesser som økonomi, lønn, rapportering og prosjektstyring i samme system. Dette betyr færre manuelle prosesser, systemer som snakker sammen, forenklet tilgang på data og bedret informasjonsflyt. 

En ren skyløsning for fremtiden

Business NXT er en ren skyløsning fra Visma Software. Løsningen tilrettelegger for mange muligheter med åpent API, som gir fleksibilitet til å skreddersy vår helt egne ERP-plattform i skyen. Business NXT ble offisielt lansert 4. mai 2023, men Cloud Connection har hatt kunder på løsningen siden mai 2022.

– Vi har valgt Business NXT fordi det virker som et fleksibelt og fremtidsrettet system vi kan vokse med. Vi er imponert Visma sin evne til å utvikle innovative systemer og har tro på at dette vil gi oss effektivitet i mange prosesser. Cloud Connection gjorde et godt inntrykk gjennom hele prosessen. De stilte godt forberedt til møtene, hadde kunnskap om bransjen og var en god diskusjonspartner allerede fra starten for å finne de beste løsningene for våre behov sier Kim Grøsle, Økonomisjef, Akershus Energi

Utviklet i samarbeid med bransjen

Løsningen Akershus Energi har valgt er tilpasset energibransjen og har sømløs datainnsamling fra time- og arbeidsordre-systemer, samt logistikk og lagerstyring.

Dette gir konsernet et oppdatert grunnlag for prosjektstyring og lønnsutbetaling, uavhengig om timer og materiell skal kostnadsføres, aktiveres eller faktureres som anleggsbidrag. Tilhørende rapportmodul sørger for oppdatert rapportering og ivaretar kravene til NVE og eRapp 2.

– Vi er veldig glade for å ønske Akershus Energi velkommen som kunde. Fra første møte merket vi at de er veldig fremtidsrettet og klare for en hverdag i skyen. Vi ser frem til å hjelpe andre energiselskaper på samme reise, avslutter Erling Paulsen, Leder Energi i Cloud Connection.

 
Representanter fra Cloud Connection og Akershus Energi samlet for oppstartsmøte
Erling Paulsen (Leder Energi) og Kim Grøsle (Økonomisjef Akershus Energi)

Business NXT og Cloud Connection tar Akershus Energi inn i skyen

Konsernet digitaliserer ytterligere og effektiviserer forretningsprosesser med nytt skybasert ERP system som skal legge grunnlag for fremtidig vekst.

Erling Paulsen (Leder Energi) og Kim Grøsle (Økonomisjef Akershus Energi)

Les også