Lars Tallhaug tar over som daglig leder av Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk

Lars Tallhaug tar over som daglig leder av Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk

Lars Tallhaug er ny daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk fra 1. april 2023. Han tar over stafettpinnen etter Emil Orderud, som har vært daglig leder i litt over tre år, og som nå går over i stillingen som direktør for all fornybar energiproduksjon i Akershus Energi.

Med 30 års erfaring innen området vind, bidrar Lars Tallhaug med god kompetanse til vindkraft-teamet i Akershus Energi.

Lang erfaring innen vindteknikk

– Jeg ser fram til å jobbe med vindkraft fra et annet ståsted enn tidligere, sier Lars, som var med å starte Kjeller Vindteknikk i 1998. Selskapet ble kjøpt opp av Norconsult, hvor Lars har jobbet de tre siste årene.
– Jeg har jobbet mye med kartlegging av vindressurser og produksjonsmuligheter, fortsetter han, og jobben i Akershus Energi fristet fordi det gir meg mulighet til å påvirke hvordan norsk, fornybar energiproduksjon kan utvikle seg framover.

Mål om økt fornybar kraftproduksjon

Akershus Energi har som mål å øke produksjonen av fornybar energi ytterligere, for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt å styrke kraftbalansen.

– Når Akershus Energi satser bredt innen fornybar energi, er det naturlig at vindkraft er et av de områdene vi vil se nærmere på. Framover blir det viktig å skape gode prosesser med bred involvering. Vi ønsker dialog og godt samarbeid med kommuner og grunneiere der hvor vi ser at det kan være mulig å få til noe, sier Lars.

 

i
Les mer om Odal Vindkraftverk

Lars Tallhaug tar over som daglig leder av Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk

Lars Tallhaug begynte som daglig leder 1. april.

Lars Tallhaug er ny daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk fra 1. april 2023. Han tar over stafettpinnen etter Emil Orderud, som har vært daglig leder i litt over tre år, og som nå går over i stillingen som direktør for all fornybar energiproduksjon i Akershus Energi.

i
Les mer om Odal Vindkraftverk
Lars Tallhaug begynte som daglig leder 1. april.

Les også