Sponsorsamarbeid med LSK Kvinner

Sponsorsamarbeid med LSK kvinner

Et av de beste lagene i Toppserien spiller i år med vår logo på drakta. Akershus Energi og LSK Kvinner har inngått en samarbeidsavtale for 2023-sesongen.

Sammen skaper vi endring

– Vi opplever at LSK Kvinner har en tydelig og viktig rolle i samfunnsdebatten når det gjelder sosial bærekraft og likestilling. Samtidig er samhold og samarbeid verdier som står sterkt hos både Akershus Energi og LSK Kvinner, og vi håper gjennom dette partnerskapet å kunne bidra til klubbens arbeid med å skape en mer inkluderende og mangfoldig idrettsverden, sier Ina Engh Franzén som er markeds- og kommunikasjonssjef i Akershus Energi.

Vi tror på at samarbeid er nøkkelen for å skape endring. Selv om likestillingen i Norge stadig beveger seg i riktig retning, ser vi at fotballen er et eksempel på en arena hvor vi fortsatt har et stykke å gå. Gjennom dette samarbeidet håper vi å bidra til at flere jenter skal få mulighet til å spille fotball på like vilkår som guttene.

– LSK Kvinner gjør et godt arbeid inn mot breddefotballen på Romerike, og de har samarbeidsavtaler med flere lokale lag, noe som samsvarer godt med vår sponsorstrategi. Med en slik avtale på plass sikter vi mot å få til aktiviteter sammen inn mot bredden på Romerike, sier Ina.

En god match

For LSK Kvinner er avtaler som dette sentrale for å jobbe videre mot målet om en helprofesjonell hverdag for samtlige spillere i klubben. LSK-kvinner er meget fornøyde med å få med Akershus Energi på laget i arbeidet mot nettopp dette.

– Vi har hatt god dialog med Ina og gjengen i Akershus Energi over en lengre periode, så det er godt å endelig lande et samarbeid. Da vi kontaktet Akershus Energi for første gang, ble bærekraft diskutert flittig, og vi fant fort ut at begge parter har verdier som matcher hverandre, sier Jonas Jensen, markeds og medieansvarlig i LSK Kvinner.

– Vi er takknemlige for at Akershus Energi velger å gå inn i et samarbeid med LSK Kvinner, og jeg tror vi kan få til mye bra sammen i 2023. Dette blir bra, sier Jonas.

Vi ser frem mot et godt samarbeid!

Markeds og medieansvarlig i LSK Kvinner, Jonas Jensen og Ina Engh Franzén, markeds- og kommunikasjonssjef i Akershus Energi holder frem det synlige beviset på inngått samarbeid.

Sponsorsamarbeid med LSK kvinner

Et av de beste lagene i Toppserien spiller i år med vår logo på drakta. Akershus Energi og LSK Kvinner har inngått en samarbeidsavtale for 2023-sesongen.

Markeds og medieansvarlig i LSK Kvinner, Jonas Jensen og Ina Engh Franzén, markeds- og kommunikasjonssjef i Akershus Energi holder frem det synlige beviset på inngått samarbeid.

Les også