Høringssvar om grunnrenteskatt på vindkraft

Høringssvar om grunnrenteskatt på vindkraft

Denne uken sendte vi inn vårt høringssvar på regjeringens forslag til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Våre hovedpunkter

  • Grunnrenteskatten på landbasert vindkraft, slik den er foreslått, reduserer investeringsevnen i fornybar energi.
  • Det er for tidlig å konkludere med at vindkraftnæringen vil ha positiv grunnrente fremover.
  • Vertskommuner må sikres en større andel av skatter og avgifter.
  • Dersom den innføres, må grunnrenteskatten utformes som en ren kontantstrømskatt der negativ beregnet grunnrenteskatt utbetales årlig, slik det gjøres på vannkraft.
  • Alle relevante kostnader må kunne fradragsføres løpende.

Hele høringssvaret kan du lese her:

i
Les mer om:

Høringssvar om grunnrenteskatt på vindkraft

Odal Vindkraftverk sto ferdig i 2022

Denne uken sendte vi inn vårt høringssvar på regjeringens forslag til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

i
Les mer om:
Odal Vindkraftverk

Les også