Akershus Energi satser innen hydrogen

Vi må få opp tempo for mer fornybar energi

Vi må få opp tempo for mer fornybar energi!

I begynnelsen av februar la Energikommisjonen fram sin rapport "Mer av alt - raskere". Rapporten gjør det klart at vi må bygge ut mer kraft, og at det haster, sier Eskil Lunde Jensen.

– Vi har lenge vært bekymret for at kraftutbyggingen går for sakte. Samtidig er vi mer enn klare for å bidra til mer produksjon av fornybar energi og utvikling av løsninger for et smartere energisystem med nye lagrings- og fleksibilitetsløsninger i samarbeid med kommuner og næringsliv, sier han videre.

Stiller seg bak Fornybar Norge

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge er klar i sin oppfordring til regjeringen om å sette fart.

– Fornybar Norge og Åslaug Haga peker på det helt sentrale, nemlig at det viktigste virkemiddelet for å oppnå mer, raskere, er at politikken ikke må stå i veien, sier Eskil. For som Haga sier: “Det handler om klima, det handler om fremtidens næringsliv, og ikke minst handler det om noe så fundamentalt som nordmenns tilgang på strøm i stikkontakten”. 

– La oss nå få opp tempo! er Eskils klare oppfordring.

i
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen er klar for å bidra til økt produksjon av fornybar energi.

Vi må få opp tempo for mer fornybar energi!

I begynnelsen av februar la Energikommisjonen fram sin rapport "Mer av alt - raskere". Rapporten gjør det klart at vi må bygge ut mer kraft, og at det haster, sier Eskil Lunde Jensen.

i
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen er klar for å bidra til økt kraftproduskjon.

Les også