Lokalt pengedryss i 2022

Lokalt pengedryss i 2022

Vi er glade for å kunne bidra til det fantastiske, frivillige arbeidet som gjøres lokalt. Ved å dele av vårt overskudd håper vi det gjør at enda flere barn og unge har et godt fritidstilbud.

Lokalt og bærekraftig

I 2022 støttet vi en rekke lokale grupper, lag og foreninger som driver med fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi bidro også litt ekstra til flere store, lokale arrangementer og tiltak som en del av vår markering av hundreårsjubileet.

For oss er det viktig at de vi støtter har et bevisst forhold til bærekraft, og vi stiller klare krav til de vi sponser. Gjennom dette vil vi bidra til økt bevissthet rundt det å drive bærekraftig på alle plan. 

Vi bidrar til samfunnet

Akershus Energi er hundre prosent eid av Akershus fylkeskommune, og størstedelen av vårt overskudd går direkte til fylkeskommunen. Og selvfølgelig betaler vi skatt til staten og til vertskommunene våre. Dette er et viktige bidrag til fellessamfunnet som kommer innbyggerne til gode.

Men vi ønsker også å bidra direkte ved å sponse lokale tiltak, om enn ikke med de helt store summene. Det er et mål at sponsorpengene fra Akershus Energi skal komme flest mulig til gode. Du kan se oversikt over hvem i sponset i 2022 under filmen.

Disse sponset vi i 2022

Nes kommune

 • Funnefoss Vormsund IL (FUVO)
 • Stolpejakten i Nes
 • Haga IF
 • Hvam IL og Nes Arena
 • Nes Ski og Sykkelanlegg
 • Matfestivalen Brød & Cirkus
 • Kultur- og idrettsgallaen i Nes
 • Nes bibliotek

Lillestrøm kommune

 • Skedsmo FK
 • Rotary realfagspris
 • Blaker og Sørum historielag
 • Stomperudkarusellen
 • Byfesten i Lillestrøm
 • Blakerfestivalen
 • Lillestrøm Storbandfesival
 • Lillestrømkonferansen

Skien kommune

 • Bokprosjekt om historien til Klosterfossen

Regionen og bransje

 • Ungt Entreprenørskap
 • Energiseminaret på NMBU for studenter
 • Kraftkvinnene

I tillegg til dette har Odal Vindkraftverk, som vi eier 33,4 % av, et fond som årlig sponser med 200.000 kr til lokale lag og foreninger i Nord-Odal, Nes og Eidsvoll. Se Odalvind.no for nærmere informasjon.

i
Fakta om Akershus Energis sponsing ​
 • Vi sponser primært i de områdene hvor vi har virksomhet.
 • I 2022 støttet vi 20 lokale tiltak og arrangementer.
 • Vi stiller krav til de vi sponser om å kunne dokumentere hvordan de jobber med bærekraft.

Lokalt pengedryss i 2022

Vi er glade for å kunne bidra til det fantastiske, frivillige arbeidet som gjøres lokalt. Ved å dele av vårt overskudd håper vi det gjør at enda flere barn og unge har et godt fritidstilbud.

i
Fakta om Akershus Energis sponsing
 • Vi sponser primært i de områdene hvor vi har virksomhet.
 • I 2022 støttet vi 20 lokale tiltak og arrangementer.
 • Vi stiller krav til de vi sponser om å kunne dokumentere hvordan de jobber med bærekraft.

Les også