Nye medarbeidere og økt kompetanse

Nye medarbeidere og økt kompetanse

Å bidra med produksjon av fornybar energi og utvikling av morgendagens løsninger, er selve essensen i Akershus Energi. For å lykkes med det er vi blant annet medeiere i spennende og innovative selskaper og vi har gode samarbeidspartnere. Og i sentrum står våre dyktige og engasjerte medarbeidere.

Fornybare energiløsninger blir stadig mer etterspurt. Og ikke minst, foretrukket.
Akershus Energi har produsert vannkraft i over 100 år, og i dag er vi et stort konsern med bred satsing innen fornybar energi. Energispørsmålet er ikke blitt mindre aktuelt nå enn for 100 år siden og én ting vet vi: verden trenger mer fornybar energi i framtida.

Nye medarbeidere innenfor alt fra naturforvaltning og drift til digitalisering

I Akershus Energi er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle oss og forsterke kompetansen i selskapet. Bare det siste året har vi ønsket 13 nye medarbeidere velkommen – de fleste i nyopprettede stillinger.

Vi har økt satsingen på IT, spesielt innen cybersikkerhet og digitalisering. Dette er et fagområde vi planlegger å styrke ytterligere i 2023.
I tillegg har vi fått flere nye kollegaer i alle våre driftsmiljøer; vannkraft, vindkraft og varme. Ambisjonen er å bedre samhandling og optimalisering på tvers av driftsmiljøene.

Andre fagfelt som er styrket er naturforvaltning, økonomi, drift og vedlikehold og kommunikasjon.

En rekke av nye medarbeidere i Akershus Energi.

Kompetanse for framtida

Vi har som mål å være en betydelig bidragsyter til å oppnå klimamålene i vår region. Gjennom prosjektet «kompetanse for framtida» jobber vi kontinuerlig med kompetanseutvikling både gjennom rekruttering av nye medarbeidere og ved å tilrettelegge for at hver enkelt ansatt kan videreutvikle sin kompetanse. På den måten sikrer vi grunnlaget for å utvikle mer fornybar energi og smarte energiløsninger for framtida.

i
Disse stillingene har vi rekruttert til i 2022
 • Business Controller
 • Driftsleder innen vannkraft
 • Avdelingsingeniør varme
 • Vedlikeholdsingeniør
 • Konsulent digitalisering og IT
 • Data scientist
 • Drifts- og vedlikeholdsingeniør
 • Ingeniør vassdrag og miljø
 • Direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering
 • Data analytiker
 • Kommunikasjonsrådgiver og innholdsprodusent
 • Anleggsansvarlig varme
 • Virksomhetsleder vind
Nye medarbeidere på besøk hos Skien Kraftproduksjon.

Nye medarbeidere og økt kompetanse

Å bidra med produksjon av fornybar energi og utvikling av morgendagens løsninger, er selve essensen i Akershus Energi. For å lykkes med det er vi blant annet medeiere i spennende og innovative selskaper og vi har gode samarbeidspartnere. Og i sentrum står våre dyktige og engasjerte medarbeidere.

i
Disse stillingene har vi rekruttert til i 2022
 • Business Controller
 • Driftsleder innen vannkraft
 • Avdelingsingeniør varme
 • Vedlikeholdsingeniør
 • Konsulent digitalisering og IT
 • Data scientist
 • Drifts- og vedlikeholdsingeniør
 • Ingeniør vassdrag og miljø
 • Direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering
 • Data analytiker
 • Kommunikasjonsrådgiver og innholdsprodusent
 • Anleggsansvarlig varme
 • Virksomhetsleder vind
Nye medarbeidere på besøk hos Skien kraftproduksjon.

Les også