Mye regn skapte flom i Halden i januar

Mye regn skapte flom i Halden i januar

Folkene våre i Halden har hatt en stri tørn med å holde kontroll på vannet i Haldenvassdraget nå i midten av januar. Store nedbørsmengder har skapt utfordringer. Vi har tatt en prat med Jon Martinsen, som er ansvarlig for våre kraftverk i Haldenvassdraget, for å høre litt om hvordan de har taklet situasjonen.

– Den siste uka har alle vært på vakt døgnet rundt her i Halden, sier Jon, og forteller videre: Haldenvassdraget har et stort tilsigsområde. Denne uka har alle innsjøene vært over HRV; høyeste regulerte vannstand, og flere områder har stått under vann. Hovedoppgaven vår blir å styre hydrologien. Målet er å redusere konsekvensene ved å “spre” vannet utover alle innsjøene ved å regulere alle damanleggene i Haldenvassdraget. 

Flomtoppen er nådd

– Det ble mer nedbør enn det som var meldt. Vi har stanset arbeidet som pågår i Svanedammen. Der måtte alt fjernes; forskalinger og alt materiell og maskiner. De fem som jobbet der er midlertidig permittert fra dette arbeidet. Dette vil vi forsinke prosjektet noe.

– Det er fortsatt mye vann i Tistedalsfoss, men nå ser det ut til at flomtoppen er nådd, fortsetter Jon. 

Viktig å holde kraftverket i gang

– I en flomsituasjon er det helt vesentlig at kraftverket ikke stopper, og vi er derfor kontinuerlig på vakt. Kraftverket i Tistedalsfoss tar unna rundt 40 kubikkmeter med vann i sekundet, og damanlegget tar unna rundt 60 kubikk. Tilsiget har vært oppe i nesten 180 kubikk, og det er derfor vannet stiger i vassdraget, forklarer Jon. 

– Vi er godt forberedt for å håndtere slike flomsituasjoner, med planer og tiltak som kan iverksettes, men det er bra at det nå roer seg, avslutter Jon.

Klikk for å se større bilder. 

i
Mer fra Halden:
Mye vann i Tistedalsfoss nå i januar.

Mye regn skapte flom i Halden i januar

Folkene våre i Halden har hatt en stri tørn med å holde kontroll på vannet i Haldenvassdraget nå i midten av januar. Store nedbørsmengder har skapt utfordringer. Vi har tatt en prat med Jon Martinsen, som er ansvarlig for våre kraftverk i Haldenvassdraget, for å høre litt om hvordan de har taklet situasjonen.

i
Mer fra Halden
Mye vann i Tistedalsfoss nå i januar.

Les også