Vi har styrket vår finansielle posisjon

Vi har styrket vår finansielle posisjon

Den årlige rapporten fra Scope Ratings gir nå Akershus Energi en finansiell rating på A minus, mot tidligere BBB.

I henhold til ratingen vurderes økonomien vår som sunn, og konsernets finansielle stilling er solid. Det gir oss mulighet til å satse ytterligere på fornybar energi og framtidsrettede energiløsninger, samtidig som vi yter store deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet.

Fra BBB til A-

Kredittoppgraderingen kommer som følge av gode resultater i konsernet, med fokus på kostnadseffektivitet og god likviditetsstyring. De høye kraftprisene har naturlig nok også bidratt til at ratingen oppgraderes, samtidig som konsernet har gode utsikter fremover.

Fornøyd med oppgradert rating

– Akershus Energi låner penger fortrinnsvis i Norge, og har stor nytte av den ratingen som Scope gir oss, sier Astri England Garshold. – Vi er fornøyde med den oppgraderingen vi har fått, men tar ingenting for gitt, og vi vil fortsette å anstrenge oss for å beholde den gode ratingen fremover. 

Scope Ratings er anerkjent

Scope Ratings har hatt kontor i Oslo siden 2017 og har i dag rundt 70 kunder som de analyserer og gir kredittrating for. Scopes ratinger er akseptert i forbindelse med låneopptak både i det norske og det europeiske markedet. 

 

i

Vi har styrket vår finansielle rating

Den årlige rapporten fra Scope Ratings gir nå Akershus Energi en finansiell rating på A minus, mot tidligere BBB.

Astri England Garshol er direktør for økonomi, risiko og virksomhetsstyring i Akershus Energi.
i
Les rapporten fra Scope Ratings
Astri England Garshol er direktør for økonomi, risiko og virksomhetsstyring.

Les også